Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski

Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski

Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, Bp. Jerzego Mazura SVD na XVIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

 

Bracia w kapłaństwie!

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie! Kierowcy i wszyscy użytkownicy dróg!

W dniach 23 – 30 lipca 2017 obchodzimy 18. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem „Niesiemy Dobrą Nowinę drogami świata”. Treść obchodów tego Tygodnia, inicjowanych przez MIVA Polska, wypełnia duszpasterska troska o użytkowników drogi i o większe bezpieczeństwo na polskich drogach oraz o potrzeby polskich misjonarzy w zakresie środków transportu. W tych dwóch rzeczywistościach w centrum stoi miłość do człowieka, umiłowanego przez Boga.

Papież Franciszek odwołując się do znaczenia imienia „Krzysztof” mówi: „W pewien sposób możemy powiedzieć, że od dnia chrztu każdy z nas otrzymuje nowe imię, oprócz tego, które nadają nam mama i tata, a tym imieniem jest „Cristoforo” [Krzysztof], wszyscy jesteśmy Krzysztofami. Co to znaczy: wszyscy jesteśmy tymi, „którzy niosą Chrystusa” (Katecheza Papieża Franciszka, 30.01.2016).

Drodzy bracia i siostry!

Aby Ewangelia mogła przenikać wszystkie sfery życia człowieka, kształtując go niejako od wewnątrz to konieczne jest głoszenie Jej orędzia wszędzie „w porę czy nie w porę” – jak uczy św. Paweł.  Potrzebne jest odważne świadectwo wierzących – uczniów Chrystusa.

To świadectwo jest potrzebne również na naszych drogach, aby były one bardziej bezpieczne
i zmniejszyć liczbę wypadków i ofiar na drogach. Oprócz inicjatyw szkoleniowych i edukacyjnych
w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze oraz różnych działań prewencyjnych realizowanych przez instytucje państwowe, potrzebne i konieczne jest formowanie serc i sumień ludzi wierzących: jako człowiek wierzący powinienem pamiętać, że jestem chrześcijaninem także na drodze, jestem nim gdy prowadzę pojazd i nie wstydzę się mojej wiary. Wiara mnie zobowiązuje do większej odpowiedzialności i dbałości o bezpieczeństwo, do zachowania trzeźwości i unikania brawury, do większej kultury na drogach przejawiającej się w okazywaniu życzliwości i szacunku wobec innych użytkowników drogi. W Tygodniu św. Krzysztofa otaczamy modlitwą wszystkich kierowców
i podróżnych, błogosławimy i poświęcamy pojazdy, gdyż wszyscy w życiu, we wszystkich jego okolicznościach potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. Warto też zrobić sobie rachunek sumienia kierowcy z naszych postaw i zachowań na drogach, za kierownicą, z naszego przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Pomocą może służyć Dekalog Kierowcy proponowany przez MIVA Polska.

W Tygodnia św. Krzysztofa – jak co roku – pochylamy się nad potrzebami polskich misjonarzy
i misjonarek i ich współpracowników na misjach i wspieramy ich w zakupie środków transportu. Są to niezbędne narzędzia w ich codziennej posłudze na rzecz Ewangelii. Brak tych pojazdów bardzo utrudnia i ogranicza, a czasem wręcz uniemożliwia prowadzenie działalności misyjnej we współczesnym świecie. Spotykając polskich misjonarzy mogłem na mogłem się przekonać jak cenna jest pomoc, którą organizuje i niesie MIVA Polska.

Tylko w ubiegłym roku z pomocą MIVA Polska i „Akcji św. Krzysztof 1 grosz za 1 km” zostało zakupionych 37 samochodów terenowych i osobowych, 5 busów, 1 ambulans, 8 motocykli, 13 rowerów dla katechistów, 140 wózków dla niepełnosprawnych i 2 silniki do łodzi. Pojazdy te służą w 26 krajach świata. Dzięki mogą funkcjonować poszczególne misje, ośrodki i centra duszpasterskie, szkoły, ośrodki zdrowia i misyjne szpitale, domy pomocy, centra dożywiania, dyspensaria i hospicja prowadzone przez misjonarzy. Umożliwiają one pomnażanie dobra i intensywniejszy siew ewangelicznego ziarna, a ludzie mogą regularniej uczestniczyć w Eucharystii i korzystać
z Sakramentów.

Podobnie jak w poprzednich latach, zwracam się do wszystkich z serdeczną prośbą o wsparcie tegorocznej akcji organizowanej przez MIVA Polska. Podziękujmy Panu Bogu za Jego opiekę nad nami w czasie podróży, za Jego błogosławieństwo, którym nas obdarza, za każdy szczęśliwie przejechany kilometr! Zapraszam wszystkie wspólnoty parafialne pod przewodnictwem swoich duszpasterzy do wielkodusznego włączenia się w akcję i do zorganizowania odpowiedniej zbiórki na pojazdy misyjne. Zachęcam indywidualnych wiernych oraz ludzi dobrej woli do szczerej pomocy, aby misjonarze nie byli pozbawieni naszego wsparcia i mogli jak najlepiej wypełnić misyjne posłanie: „Idźcie i głoście”. Staniemy się w ten sposób „krzysztofami” – niosącymi Chrystusa, tym którzy Go jeszcze nie znają.

O bieżących potrzebach misjonarzy i prośbach o środki transportu informujemy w materiałach przesłanych do każdej parafii oraz na stronie www.miva.pl

Przyzywając wstawiennictwa św. Krzysztofa i opieki Niepokalanej Matki Maryi, szczególnie nad kierowcami i podróżującymi, wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego.

+ Biskup Jerzy Mazur SVD

Pasterz diecezji ełckiej

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Ełk-Warszawa, dn. 1 czerwca 2017

 

MIVA Polska polskim misjonarzom w 2016 roku

Dzięki zebranym funduszom z Akcji św. Krzysztof 2016 – 1 gr za 1 km zostało zrealizowanych 73 próśb polskich misjonarzy i misjonarek z 26 krajów świata.
Przekazane fundusze – 2 002 092,80 zł na:

  •  37 samochodów, 5 busów, 1 ambulans;
  •  8 motocykli i skuterów; 132 rowerów; 2 silniki do łodzi;
  •  140 wózków inwalidzkich;

Zrealizowane projekty według kontynentów:

Afryka – 43; Ameryka Płd. – 19; Azja i pozostałe –11;

Zrealizowane projekty według przynależności kościelnej:

biskupi – 3, księża FD –21; Siostry –25; księża i bracia zakonni –22, świeccy – 2.

Bóg Zapłać za pomoc!