I Komunia Święta SPECJALNIE umiłowanych przez Boga i ludzi.

30 maja 2015 roku o godzinie 13.00 w kościele Matki Bożej Królowej Polski odbyła się uroczystość przyjęcia do Pierwszej Komuni Świętej szesnaściorga dzieci szczególnej troski.

Podniosła atmosfera tego wydarzenia była odczuwalna już przed kościołem. Przybywali tu rodzice i ich dzieci oraz liczni goście. Rozpromienieni rodzice ze swymi skupionymi dziećmi wchodzili do kościoła. Zajmowali miejsce pod chórem, gdzie oczekiwali na kapłana.

Oczy wszystkich wchodzących przyciągała piękna dekorwcja ołtarza i prezbiterium, z którego lewej strony była dekoracja eucharystyczna w otoczeniu serc, na których widniały wypisane złotymi literami imiona Neokomunikantów.

Zachwyt zebranych przerwał dzwonek sygnaturki, który obwieścił wyjście kapłanów. Kapłani w osobach ks. proboszcza Adama Maruszewskiego – głównego celebransa i koncelebransów ks. proboszcza Mirosława Klawikowskiego z Brus i ks. proboszcza Janusza Pawlaka z Ostrowitego oraz asystującego ks. Roberta Ratkowskiego. Kapłani skierowali się do zebranych pod chórem dzieci. Po przywitaniu rodziców i dzieci ks. proboszcz Adam Matuszewski dokonał poświęcenia dewocjonaliów: medalików, różańców, książeczek i świec. Procesjonalnie wprowadzono dzieci i rodziców pod ołtarz, a następnie zajęli przygotowane miejsca.

Rozpoczęła się święta liturgia z zapaleniem świec, odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych, czytaniami i homilią głównego celebransa. W kazaniu został ukazany przez kaznodzieję szczególny charakter Najświętszego Sakramentu, który za chwilę stanie się urzeczywistnieniem długiego i żmudnego procesu przygotowania dzieci do jego przyjęcia.

W procesie tym od momentu narodzin uczestniczą rodzice, a następnie ich pracę wspomagają katecheci.

Wynikiem ich wspólnej pracy nad formacją, króra niekiedy jest bardzo trudnym zadaniem, szczególną rolę odegrały katechetki: s. Judyta Derduń i Dorota Narloch, obie z Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach. Wspomagały ich w tym trudzie nauczycielki i dyrekcja szkoły.

Po liturgii słowa następuje ofiarowanie darów. Dzieci w procesji przynoszą do ołtarza dary, które odbiera kapłan, a następnie umieszcza je na ołtarzu. Rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Sam Jezus zstępuje na ołtarz pod postaciami Chleba i Wina. W swej miłości do każdego człowieka daje się spożywać jako pokarm na życie wieczne. Za chwilę ten pokarm przyjmie po raz pierwszy grupa dzieci, Specjalnie umiłowanych. Podchodzą do księdza proboszcza i otrzymują wraz ze swymi rodzicami żywego i prawdziwego Boga. Ogromne napięcie i za chwilę łzy wzruszenia napływają wielu osobom do oczu. Ta wielka chwila stała się urzeczywistnieniem dla tych, których Chrystus szczególnie umiłował.

Najświętsza Eucharystia dobiega końca. Błogosławieństwo, podziękowania, na koniec rozdanie poświęconego chleba, pamiątek I Komuni św. i wspomnianych serduszek.

Przed ołtarzem dzieci, rodzice, księża i katechetki stanęli do wspólnego zdjęcia.

Andrzej Ortmann