Jubileusz 50-lecia Szkoły Specjalnej w Chojnicach.

14 maja 2015 roku w samo południe rozpoczęła się uroczysta Msza święta w kościele Matki Bożej Królowej Polski. Przewodniczył jej ks. proboszcz Adam Matuszewski.

Ławki kościoła wypełniły się dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. Ponadto wspólnie zasiedli nauczyciele, pracownicy, szanowni emeryci na czele z byłymi dyrektorami naszej szkoły.

Przed rozpoczęciem głos zabrała dyrektor szkoły Barbara Biesek, która poprosiła o sprawowanie tego dziękczynienia w 50 rocznicę powołania placówki do życia i o modlitwę za śp. pracowników i uczniów.

W dalszych słowach skierowanych do wszystkich zebranych Pani Dyrektor podziękowała absolwentom za to, że byli i osiągali swoje wielkie i małe sukcesy, uczniom – za czas wspólnego tworzenia, władzy samorządowej za tworzenie warunków do pracy pedagogicznej, przyjaciołom za każdą formę wsparcia, którego doświadczamy.

Szczególne podziękowania zostały skierowane do rodziców naszych dzieci, którzy zaufali naszej placówce i powierzyli swoje latorośle naszej pieczy pedagogicznej. Do nauczycieli i pracowników szkoły zostały skierowane ciepłe słowa wdzięczności za codzienną rzetelną pracę. Nie zabrakło również słów skierowanych do szanownych emerytów naszej placówki szkolnej, którzy kładli podwaliny pracy pedagogicznej i z których dorobku wciąż czerpiemy jak ze źródła, które rozlewa swe życiodajne wody na niwie pedagogiki specjalnej.

Po tych słowach obchody jubileuszu rozpoczęła dziękczynna Eucharystia.

Przy ołtarzu swoją posługę wypełniali ministranci, uczniowie szkoły. Czytanie lekcji, śpiew psalmu i alleluja – nasi absolwenci. Uczniowie w pochodzie z darami ofiarowali chleb, wino i kwiaty. Pochód ofiarny komentowała s. Judyta.

Ksiądz proboszcz w homilii odniósł się do historii jubileuszy. Przeprowadził słuchaczy przez Stary Testament, ukazał w nim symbolikę liczby siedem, która stanowi świętą pełnię i była początkiem obchodów jubileuszy. Kaznodzieja w swoich słowach przesuwając się przez wieki doszedł do jubileuszu naszej szkoły. Przy tej okazji życzył wszystkim uczestnikom radosnego świętowania i kolejnych tak pięknych rocznic.

Całość uroczystości uświetniali śpiewem i grą na gitarze nasi nauczyciele muzyki: Edyta Wąchała i Tomasz Klaman.

Wielką radością napawa fakt przystąpienia do stołu pańskiego większości obecnych na Eucharystii.

Andrzej Ortmann