Jubileusz 1050-lecia Biskupstwa w Poznaniu

Jubileusz 1050-lecia Biskupstwa w Poznaniu

W dniach 22 – 24 czerwca miały miejsce obchody Jubileuszu 1050-lecia Biskupstwa w Poznaniu pod hasłem ,,Poznań, Chrystus i my”. W uroczystości, na którą przybyły liczne delegacje i wielu honorowych gości uczestniczyli również członkowie Akcji Katolickiej z prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Janiną Kłosowska i księdzem asystentem Andrzejem Szopińskim.

Nasz udział rozpoczął się w historycznym  kościele św. Marcina, gdzie po wysłuchaniu bogatych w treści wykładów, złożeniu  pod pamiątkowa tablicą kwiatów i przejściu do poznańskiej Fary procesyjnie prowadzeni przez krzyż i obraz Matki Bożej w  Cuda Wielmożnej Pani Poznania, razem z wieloma hierarchami kościelnymi, orkiestrą, i licznie powiewającymi sztandarami przejść do prastarej poznańskiej katedry. Najważniejszym wydarzeniem była Msza święta sprawowana przez legata papieskiego kardynała Dukę w otoczeniu licznych kapłanów (również ks. A. Szopińskiego).

Ksiądz kardynał Duka nawiązał w swej homilii do chrześcijańskich początków państwa polskiego, do przybycia do Polski w orszaku księżniczki Dobrawy biskupa Jordana – pierwszego polskiego biskupa. Przynieśli oni na nasze ziemie nowa kulturę i cywilizację chrześcijańską. I tu kaznodzieja wskazał, że w językach słowiańskich słowo chrzest jest utworzone od słowa krzyż (crux), który stał się symbolem Kościoła, życia i cywilizacji, symbolem spotkania człowieka z Bogiem z wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.

Spotkanie to poruszyło nasze serca i utrwaliło  przekonanie, że jedyną drogą jest pójście  w przyszłość z nadzieją ciągle wpatrując się w krzyż  Chrystusa (jak to czynili nasi wielcy poprzednicy biskup Jordan, św. Wojciech, św. Stanisław, kardynał Stefan Wyszyński, św. Jan Paweł II i inni), symbol miłości, wolności, życia i sprawiedliwości. Jest on również ,,naszym zadaniem i posłaniem” ku współczesnemu światu.

j.k.