IV Kongres Różańcowy w Kołczygłowach

IV Kongres Różańcowy w Kołczygłowach

6 maja po raz kolejny przedstawiciele Róż Misyjnych z naszej parafii zostali zaproszeni na Kongres Różańcowy w Kołczygłowach (dekanat bytowski). Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem majowym, w czasie którego przed Najświętszym Sakramentem odśpiewaliśmy Litanię Loretańską. Następnie ks. Paweł Młyński, proboszcz miejscowej parafii, skierował do nas słowa powitania. Przedstawił historię powstania Żywego Różańca oraz w krótkim zarysie przypomniał postać założycielki Dzieła Rozkrzewienia Wiary, Pauliny Jaricot i warunki praktykowania nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Rozważając tajemnice chwalebne różańca zapraszaliśmy Chrystusa do naszego codziennego życia.

Konferencję dotykającą tematu cierpienia i samotności wygłosił ojciec duchowny WSD w Pelplinie, ks. dr Sławomir Kunka, który mówił między innymi: „Nigdy nie jesteśmy sami. Jest z nami Bóg, który w Jezusie Chrystusie cierpiał bardziej od nas. Jest to tajemnica. Bez modlitwy przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest Współodkupicielką, nie znajdziemy rozwiązania trudnych spraw. Macierzyństwo duchowe Maryi jest nam bardzo potrzebne”. Ksiądz wspomniał modlitwę „Sen Matki Bożej”, w której jest zawarta głęboka myśl teologiczna. Stanęliśmy także przed pytaniami „czy ja jestem ochrzczonym poganinem?”. Oraz  czy modlimy się za kapłanów, papieża?

Centralnym punktem Kongresu była Eucharystia pod przewodnictwem ks. Sławomira Kunki, w koncelebrze z księdzem proboszczem. W homilii, którą ks. Paweł wygłosił o objawieniach Maryi, nawołującej do odmawiania różańca. Przywołał także nauczanie świętych: o. Pio, Jana XXIII, Jana Pawła II, którzy prosili o odmawianie różańca zdolnego „przenosić góry”.

W procesji z darami ołtarza złożyliśmy „materialny dar serca” dziękując Bogu za łaskę wiary i charyzmat Żywych Róż Misyjnych.

Z błogosławieństwem, umocnieni modlitwą różańcową oraz Słowem i Chlebem Żywym, radośni wróciliśmy do swoich obowiązków i wypełniania powołania.

Gospodarze parafii w Kołczygłowach obdarzyli nas braterską miłością, tworząc wspólnotę stołu. Przeżyliśmy agapę, wzmacniając nasze ciała.

Maryjo, Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

a.m.