III Kongres Różańcowy w Żalnie

21 maja br. po raz trzeci przedstawiciele Róż Misyjnych naszej parafii zostali zaproszeni na Kongres Różańcowy w Żalnie. Wspólnotę czcicieli Maryi tworzyli parafianie z dekanatu rytelskiego i chojnickiego. Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem majowym w czasie którego przed Najświętszym Sakramentem odśpiewaliśmy Litanię Loretańską. Z różańcem w ręku u boku Maryi w tajemnicach chwalebnych zapraszaliśmy Chrystusa do naszych domów. W skierowanych do nas słowach gospodarz miejsca, proboszcz parafii ks. Paweł Młyński przypomniał słowa apostoła różańca bł. Bartłomieja Longo „Kto szerzy różaniec ten jest ocalony”. My wszyscy potrzebujemy wsparcia Matki Bożej, aby głosić prawdę o Jezusie aż po krańce ziemi.

Zelatorka Różańca z naszej parafii Pani Zofia Bacławska w krótkim zarysie przedstawiła postać założycielki Dzieła Rozkrzewienia Wiary Pauliny Jaricot. Na koniec powiedziała ”bierzmy z niej wzór, płońmy chęcią działania.”

Konferencję na temat „Niepokalana córka Ojca Miłosiernego” wygłosił ojciec duchowny WSD w Pelplinie, ks dr Sławomir Kunka. Mówił miedzy innymi: „Bóg dał nam Niepokalaną, którą rozpoznajemy jako Matkę Zawierzenia, niweczącą głowę węża (diabła). Jest Niewiastą, która jak soczewka pokazuje wielkość Boga. Uczymy się w Szkole Chrystusowej, gdy mamy w ręku różaniec. Wielkimi czcicielami Maryi byli św. Ludwik Maria Grignion de Montfort -autor cennego dzieła o różańcu „Tajemnice Maryi”, Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, św. Jan Paweł II mówili o oddaniu się Maryi w niewolę miłości. Ona jest schronem, gdzie znajdziemy ocalenie. Daje przykład matkom jak wypraszać łaski dla dzieci. Nie bójmy się wszystko oddać Ojcu przez Maryję. Jest to droga zwycięstwa, mocą Krwi Chrystusa”.

Centralnym punktem Kongresu była Eucharystia pod przewodnictwem ks. Sławomira Kunki, w koncelebrze proboszcza MBKP ks. Janusza Chyły i proboszcza z Ostrowitego ks. Janusza Pawlaka. W homilii kaznodzieja nawiązał do Ewangelii z dnia: „pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” i słów „oto Matka twoja”. Te dwa zdania są sobie bliskie. To jest droga przez Niepokalane Serce Maryi. Błogosławić Jezusa nauczyła Maryja. Jezus pokazał nam jaki zatroskany o nas jest Bóg. Natomiast bycie Bożym człowiekiem polega na tym, że przyjmuje się postawę dziecka. Jezus oddał swą Matkę apostołowi Janowi. Maryja zrozumiała, że Jej rola z chwilą śmierci Syna się nie skończyła, ma też stanąć pod krzyżem każdego człowieka.

W procesji z darami ołtarza złożyliśmy „dar serca” dziękując Bogu za kapłanów w Polsce i prosząc o liczne i święte powołania kapłańskie oraz misyjne w krajach misyjnych.

Z błogosławieństwem, umocnieni modlitwą różańcową oraz Chlebem Żywym i Słowem radośni wróciliśmy do swoich obowiązków i wypełniania powołania.

Maryjo Królowo Różańca Świętego, módl się za nami

a.m.