II Tydzień Wychowania, 16-22 września 2012 r.

W dniach od 16 do 22 września 2012 r. będziemy przeżywać w Polsce II Tydzień Wychowania. Tegorocznym tematem, który będzie przyświecał zatroskanym o wychowanie młodego pokolenia, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom, są słowa: „Wychowywać… ale jak? Wychowywać do pełni człowieczeństwa”. Inicjatorem II Tygodnia Wychowania jest Rada Szkół Katolickich.

Z okazji tej inicjatywy Konferencja Episkopatu Polski wystosowała do wszystkich wiernych list pasterski „Kościół domem życia, wiary i miłości”, który został odczytany w polskich kościołach podczas niedzielnych Mszy świętych dnia 2 września 2012 r. Usłyszeliśmy w nim m.in., że tegoroczny Tydzień Wychowania ma nas skłonić do refleksji nad metodami i zasięgiem kształtowania młodych ludzi. Wychowanie nie powinno ograniczać się tylko do formowania intelektu i troski o zdrowie, wygląd zewnętrzny, umiejętność obracania się w strukturach i zasadach obowiązujących we współczesnym świecie, ale powinno obejmować także wymiar wewnętrzny człowieka – wrażliwość sumienia i rozwój wartości duchowych. W liście pada swoista definicja wychowawcy: „prawdziwy wychowawca to człowiek, który próbuje najpierw dotrzeć do serca wychowanka, podjąć refleksję nad tym, co kryje się w jego wnętrzu, by wreszcie pomóc w wydobyciu tego, co w nim dobre i szlachetne”. Tylko w ten sposób wychowując samych siebie i innych sprawimy, że nasze społeczeństwo nie będzie być może grupą technicznych geniuszów, lecz pozbawionych ludzkiej wrażliwości. Idąc za zachętą Pasterzy naszego Kościoła, prosimy o modlitwę w intencji dzieła wychowania za wstawiennictwem Świętej Rodziny z Nazaretu, Maryi i Józefa, oraz św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży.

W ramach II Tygodnia Wychowania w naszej parafii dnia 18 września o godz. 17.00 w święto św. Stanisława Kostki odbędzie się Msza św. w intencji młodzieży. Więcej informacji o II Tygodniu Wychowania, w tym list KEP, konferencje, konspekty katechez, modlitwy, teksty nauczania Kościoła o wychowaniu, znajduje się na stronie: http://www.tydzienwychowania.pl/.