I. rocznica powstania Oratorium

Dnia 2 listopada podczas Mszy św. podziękowaliśmy Bogu za rok istnienia Oratorium św. Jana Bosko. Szczególnym wymiarem podziękowań były złożone dary od Animatorów i Moderatorów Oratorium; przedstawiały one cztery filary, na podstawie których Oratorium funkcjonuje:

– wymiar szkoły symbolizowały Pisma Święte, które zostały ofiarowane Szkole Podstawowej nr 5. Ksiądz Bosko zawsze podkreślał, jak ważną rolę w wychowaniu pełni rozum.

– wymiar podwórka, z którym Oratorium jest nierozerwalnie złączone wyrażały kije do bilarda, piłka oraz szachy.

– wymiar domu, który jest dla każdego, kto się w nim znajduje i potrzebuje wsparcia – ekran projekcyjny dla Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

– wymiar parafii wyrażał się w ornacie z wizerunkiem Janka Bosko. Ksiądz Bosko przede wszystkim budował całe swoje dzieło w oparciu o wiarę i miłość względem Boga i Kościoła.

Po Mszy św. udaliśmy się na poczęstunek podczas którego mieliśmy okazję obejrzeć filmik z pierwszego roku działalności oraz zobaczyć co nowego znajduje się w Oratorium.

Dziękując Bogu za Jego wsparcie, mamy nadzieję, że doczekamy kolejnych rocznic.