Hosanna Królowi!

W Niedziele Palmową w uroczysty sposób wkroczyliśmy w święty czas Wielkiego Tygodnia.

Z palmami w rękach oddaliśmy cześć Jezusowi Chrystusowi, który przed laty, wjeżdżając do Jerozolimy, był witany przez tłumy. Ze świadomością, że już za kilka dni rozegrają się zbawcze dla nas wydarzenia, wysłuchaliśmy opisu Meki Naszego Pana Jezusa Chrystusa proklamowanej z podziałem na role. Cała liturgia została zakończona błogosławieństwem, które jest dla nas umocnieniem, szczególnie na czas pobożnego przeżycia świętego czasu Wielkiego Tygodnia ze swoją kulminacją jaką jest Triduum Paschalne.