GPS

GPS

W dniach 2-3 grudnia i 9-10 grudnia odbywały się w naszej parafii rekolekcje ewangelizacyjne GPS (Gimnazjalista Poszukuje Szczęścia), dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. W spotkaniach rekolekcyjnych uczestniczyli młodzi oraz osoby dorosłe, które rozpoczęły w ten sposób pracę w Szkole Liderów i Animatorów Diecezji Pelplińskiej.

Rekolekcje były prowadzone przez kapłana i młodych ludzi  świeckich, którzy różnymi metodami aktywnymi przybliżali uczestników do  prawd wiary. Osoby dorosłe także  brały udział we wszystkich zajęciach, by w ten sposób przygotować się na prowadzenie takich rekolekcji w przyszłości. Mieliśmy okazję wszyscy bardziej się poznać, porozmawiać na różne tematy z osobami, których nie znaliśmy (żywa rozmowa, a nie sms czy e-mail). Była metoda prowadzenia do celu przez słuchanie głosu drugiej osoby, przeżywaliśmy pustynię, czyli czas, w którym mówił do nas Chrystus.  Bóg przemawiał także  przez treści krótkich filmów, przez słowa pieśni, które były piękną modlitwą. Przyjęliśmy – w całej wolności – Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. W czasie katechezy przygotowującej do spowiedzi kapłan przypomniał, że „doskonała miłość zabija lęk”, czyli –  nie mamy się bać spowiedzi, bo rozgrzesza Pan Jezus, a nie kapłan. Wielu uczestników rekolekcji skorzystało z sakramentu pojednania. Rekolekcjom towarzyszyły różne symbole, np. serca czerwone i niebieskie, krzyż… które były wykorzystywane w programie. Wszystko, co przeżywaliśmy oddaliśmy Bogu we Mszy św. która była sprawowana w ciszy, a kapłan wyjaśniał ważniejsze części Eucharystii.

Jako uczestniczka Szkoły Liderów i Animatorów uważam, że jest to dobra metoda, aby pogłębić swoją wiarę i przygotować się do służby dla innych. Młodzi przeżyli rekolekcje w skupieniu, co daje nadzieję na przyszłość. Na uwagę zasługuje również fakt pięknie przygotowanych prowadzących: zarówno ks. Wojciecha Niemczewskiego, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego z Pelplina, jak i młodych, głoszących słowo. Uważam, że ważna jest troska o młode pokolenie, o ich priorytety, o ich wiarę, żeby nie skończyła się po bierzmowaniu. Boży GPS – to droga prowadząca do Chrystusa. Nie jest  ona łatwa, ale prowadząca do zbawienia.

Maria Tysler, uczestniczka Szkoły Liderów i Animatorów