FORUM EWANGELIZACYJNE CCC

W dniach 14-16 listopada 2013r na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Episkopacie Polski J.E Bpa Grzegorza Rysia przedstawiciele Wspólnoty SYJON uczestniczyli w Międzynarodowym Forum Nowej Ewangelizacji w Krakowie Mogile. Tu, w Nowohuckiej Mogile bł. Jan Paweł II w 1979 roku użył po raz pierwszy określenia „Nowa Ewangelizacja”

Forum odbyło się pod hasłem „Całą Ewangelię, Całe Ciało, Całemu Światu” – hasło to wyznaczało zasadniczą tematykę poszczególnych dni.

Dzień pierwszy – Cała Ewangelia – Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie jest tym, co wyznacza naszą misję i posługę. Dlatego wiodącym tematem tego dnia było skupienie na tym ,co jest pierwszym przesłaniem Ewangelii – kerygmatem, a co jest drugorzędne.

Dzień drugi – Całe Ciało – Nowa Ewangelizacja jest zawsze echem nowego napełnienia Kościoła Duchem Świętym. Kiedy spocznie na nas Jego moc, w jednym Ciele stajemy się Jego świadkami. Pochylaliśmy się nad kwestiami : kto jest posłany, aby podjąć posługę w Imieniu samego Boga. Jaka jest rola Całej wspólnoty zgromadzonej wokół Chrystusa.

Dzień trzeci – Całemu Światu – podjęto tematykę tego, komu i w jaki sposób głosić. Jakie wezwania stoją przed nami i całą wspólnotą Kościoła, aby zachować siebie wolnym od wpływów a jednocześnie zrodzić stosowną odpowiedź światu. Jak odpowiedzieć na istniejący w świecie głód duchowy.

Jako główni nauczający zaproszeni zostali świadkowie wiary, którzy poprzez swoje oddanie Ewangelii otworzyli nowe przestrzenie dla głoszenia Słowa w Europie i świecie, oraz Polsce.

Prelegenci:

Bp Grzegorz Ryś – biskup pom. Archid. Krakowskiej, Przewodniczący Zespołu ds. Ewangelizacji Episkopatu Polski

Bp Edward Dajczak – ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

Bp Sandy Millar – (Wlk.Brytania Londyn) emerytowany biskup anglikański

Ks.dr Peter Hocken – (Austria, Hainburg) teolog, historyk Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i ruchu zielonoświątkowego, światowej renomy nauczyciel I wykładowca, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej.

Jose Prado Flores – (Meksyk, Guadalajara) teolog katolicki, biblista, założyciel międzynarodowej sieci Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja, pisarz, autor 40 książek dot. ewangelizacji , dziennikarz, ewangelizator świecki, nauczający w 52 krajach. W 17 krajach głosił rekolekcje dla kapłanów

Pastor Ulf Ekman – (Szwecja, Uppsala) – teolog, historyk, etnograf

Dr Andrzej Sionek – (Kraków) fizyk, biblista, członek Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Arch.Krak., stały współpracownik instytutu Ekumenii i Dialogu przy Papieskim U JPII w Krakowie

Bruce Clewett –(Austria, Wiedeń) prezbiterianin, założyciel Ruchu Młodzież z Misją

Colin Symes – (Szkocja, Edynburg) teolog prezbiteriański, posiada szerokie serce dla całego Ciała Chrystusa, co wyraża się w jego pragnieniu bycia blisko z wierzącymi wszystkich tradycji.

Donald Turbit – ewangelizator, misjonarz, (USA, Providance) od 43 lat zaangażowany w Katolicką Odnowę Charyzm., założyciel międzynarodowej posługi dla mężczyzn „Mężczyźni św. Józefa”

Ks.Prof. Łukasz Kamykowski – (Kraków) prof. teologii, matematyk, ekumenista, wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, pełnił funkcje prodziekana i prorektora na PAT

Iwona i Andrzej Grzeszukowie – (Lublin) małżeństwo zaangażowane w prace Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski.

Otwarcia Forum dokonał Kardynał Stanisław Dziwisz. Ks kard. powitał zebranych słowem „Dzień Dobry” wypowiedzianym w kilku językach, dodając przy tym – „ponieważ tutaj się mówi wszystkimi językami, a przede wszystkim, co od razu widzę, że językiem wspólnym wszystkich jest język miłości.

Nie pozdrawiam ks. bp Grzegorza tylko mu mówię „Dziękuję, bardzo dziękuję”

Dziękuję też wszystkim za przyjęcie zaproszenia. Dziś potrzebne są nam spotkania pogłębionej myśli, a przede wszystkim zjednoczenie wokół Jezusa Chrystusa”

Kilka istotnych myśli, które padły podczas Forum CCC.

Bruce Clewett – wiele lat temu odsuwaliśmy od siebie wszelkie różnice, ale to był błąd. Różnice są, nie można im zaprzeczyć, ale po pierwsze – to, co nas łączy jest o wiele większe niż te różnice. To, co nas łączy, jest tak wielkie, że możemy nie tylko wspólnie żyć, ale i wspólnie pracować i wspólnie ewangelizować.

A po drugie, te różnice pozwalają nam docenić te uzupełniające się nawzajem obdarowania.

Jose Prado Flores

Nadszedł czas aby nie tylko dialogować, ale i modlić się. Nadszedł czas, aby ewangelizować razem. Zjednoczenie Kościoła Chrystusowego dokonuje się wtedy, kiedy ewangelizujemy razem, zjednoczeni z Jednym Pasterzem, Dobrym Pasterzem. Nadszedł ten czas.

W Buenos Aires w czasie V spotkania ekumenicznego Kardynał Bergoglio powiedział– „Jezus ma tylko jedną Małżonkę – i pokazał gestem ręki na zebranych – ewangelicy, protestanci, katolicy – to jest Kościół – Oblubienica, który cierpi podział”

W odpowiedzi na pytanie – Duchu Święty gdzie mieszkasz? – mówcy odpowiedzieli:

Ks. Bp Grzegorz Ryś Przywołany musi być tu tekst 1Kor.12.13 „Wszyscy w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało” – Tzn., że jesteśmy jednym Ciałem dlatego, że jesteśmy ochrzczeni w jednym Duchu . Czyli zasadą jedności jest Duch.

My jesteśmy Ciałem, na którym widać pęknięcia (wymienia gości z różnych Kościołów chrześcijańskich), ciało jest popękane. Ale to co my dzisiaj przeżywamy to, to że w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni.

Bruce Clewett– Duch Święty całą pewnością jest wewnątrz nas, dzieci Bożych. Ale w szczególny sposób jest w nas, kiedy jesteśmy razem zgromadzeni.

Pastor Ulf Ekman Duch Święty jest tam, gdzie miłość została rozlana w sercach wierzących. Jest tam, gdzie jest dążenie do jedności.

Ks. Bp Ryś – Nie widzisz Ducha, ale widzisz, że wieje, widzisz, że się objawia.

Dodałbym jeszcze jedno – Duch jest także tam, gdzie jest wyznanie grzechów. Paraklet – znaczy Adwokat, który przekonuje człowieka o grzechu. To jest taki dziwny Adwokat, który zaczyna od tego, że mówi mi – zgrzeszyłeś. I jestem absolutnie przekonany, że Duch Boży jest w tym, kiedy my przychodzimy do siebie i wyznajemy też grzechy wobec siebie popełnione jako Kościoły w jednym Ciele –

– różni chrześcijanie, wobec siebie grzeszyliśmy i grzeszymy. I kiedy wyznajemy te grzechy – to Duch jest w tym wyznaniu grzechów i On wtedy buduje Jedno Ciało .

Bruce Clewett – Myślę, że to, co tu robimy, to Forum, że jako Katolicy i Protestanci bierzemy udział w ewangelizacji – to jest to coś bez precedensu. Bóg czyni coś nowego.

Bp Ryś – Myślę, że Duch Święty jest pośród nas i proszę Go, abym nigdy nie miał ciasnego serca dla moich braci i sióstr.

Czas Forum CCC był dla nas bardzo głębokim doświadczeniem łączącego się w ewangelizacji Ciała Chrystusa, którego pragnieniem było zachowanie jedności Ducha, dzięki więzi jaką jest pokój. ( Ef.4.3)

[nggallery id=113]