Eucharystia z Papieżem Franciszkiem

W godzinie Apelu Jasnogórskiego w środę 27 lipca br. wyjechaliśmy w kierunku duchowej stolicy naszej Ojczyzny, aby uczestniczyć we Mszy świętej z Papieżem Franciszkiem.

Razem z 57 pielgrzymami do Tronu Matki i Królowej Polski jechał nasz ks. proboszcz Janusz Chyła. On też uczestniczył w koncelebrze z Papieżem.

Już wczesnym rankiem znaleźliśmy się pod szczytem Jasnej Góry, aby z wielką nadzieją i radością do godziny 10.30 oczekiwać na przyjazd Ojca świętego. A okazja ku temu była nadzwyczajna, gdyż zbiegają się w tym roku 1050-lecie chrztu Polski i Jubileusz Miłosierdzia.

Swoją homilię Ojciec święty osnuł wokół cudu jaki miał miejsce w Kanie Galilejskiej, a był wyrazem troski o człowieka – każdego człowieka.

Ojciec święty wie, że w naszej historii najważniejsze były Ewangelia, Kościół, krzyż święty, rodzina i wiara przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wie, że nasza przeszłość jest naznaczona krwią przelaną za wiarę i Ojczyznę i to, że za rękę przez wieki prowadził nas Zbawiciel i Jego Najświętsza Matka. Zapewne życzy nam, abyśmy znaleźli wspólny język i budowali przyszłość opartą na Chrystusie.

Jakim poruszającym widokiem były załzawione oczy Papieża wpatrzone w oczy Czarnej Madonny z Jasnej Góry, do której tronu bardzo pragnął przybyć.

Nad ok. 600 tysięczną rzeszą pielgrzymów dumnie brzmiały słowa Bogurodzicy.

Również w godzinie Apelu Jasnogórskiego bardzo szczęśliwi, chociaż utrudzeni wróciliśmy do Chojnic.

J.K.