Dzień Wspólnoty Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary

W sobotę 4 lipca br. ks.kan .Grzegorz Paderewski ,który jest misjonarzem w Brazylii przewodniczył w przeżywaniu dnia Wspólnoty Róż Misyjnych naszej parafii. O godzinie 10.00 Eucharystią zawiązaliśmy wspólnotę. W homilii nawiązał do czytanego Słowa Rdz ( 27,1-5, 15;15-27) o zamianie błogosławieństwa Izaka dla Jakuba,zamiast dla pierworodnego syna Ezawa.

Bóg nie patrzy oczyma ludzi,błogosławi wszystkim,którzy pragną tego, bo zamiary Stwórcy są nie zbadane. To co Bóg zdecyduje jest zawsze dobre. Widzimy to w dziejach Narodu Wybranego,jakie skutki miał „podstępny” czyn Jakuba .

Po Mszy Św. ks. Grzegorz przedstawił temat”Misje odnawiają Kościół”. Wszystko co czynimy dla misji najpierw przynosi błogosławieństwo nam w parafii .Pomagajmy misjom,każdy na swój sposób i możliwości.

Przed Najświętszym Sakramentem odmówiliśmy w intencji misji oraz o powołania misyjne i kapłańskie cztery części Różańca Świętego.

O godzinie 14.30 zakończyliśmy dzień wspólnoty Róż Misyjnych. Módlmy się,aby to spotkanie pogłębiło pragnienie bycia misjonarzem w swoich środowiskach,bo Kościół jest misyjny Nasze zaangażowanie zbliża nas do Chrystusa. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Grzegorzowi,że ubogacił naszą formację i podzielił się z nami swoim czasem „bycia razem”