I DZIEŃ WSPÓLNOT

27 lipca 2015r odbył się w I-szy DZIEŃ WSPÓLNOT naszej parafii. Ta inicjatywa, od dłuższego czasu była pragnieniem księdza proboszcza Adama Matuszewskiego oraz osób zaangażowanych na rzecz parafii. W naszej wspólnocie parafialnej istnieje aż 13 grup, które mają różny charakter (Akcja Katolicka, Odnowa w Duchu Świętym, KSM, Oratorium św. Jana Bosko, Liturgiczna Służba Ołtarza, Szkolne koło Caritas, Żywy Różaniec, Różaniec Misyjny, Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, Kręgi Rodzin, Rodzina Radia Maryja, Chór Consono, Środowisko Osób Niepełnosprawnych). Jednak nie wszyscy się znamy.

Rozpoczęliśmy zatem DZIEŃ WSPÓLNOT od zaprezentowania tego, czym w swoich grupach się zajmujemy. Okazuje się, że służba Bogu może mieć tak wiele pięknych wymiarów, a wszystkie razem ubogacają wspólnotę wspólnot, jaką jest parafia.

Centralnym momentem tego dnia była oczywiście Eucharystia, w której liturgię wspólnie się włączyliśmy. Dzieci ze Wspólnoty SYJON w procesji z darami wykonały piękny taniec uwielbienia Boga. Po mszy św. ks. prob. Adam wygłosił konferencję nt. wspólnot, która przypomniała nam kwestie, na jakie w swoich grupach powinniśmy zwracać uwagę, czego unikać, a co rozwijać.

Następnie uwielbialiśmy naszego Pana w Najświętszym Sakramencie.

Dzień Wspólnot zakończył się wspólnym posiłkiem przy ognisku i śpiewach przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał nasz organista pan Franciszek Orzłowski. Ta rozśpiewana atmosfera była dobrą okazją do poznania się, rozmów, wymiany doświadczeń.

Czy dopisała frekwencja? Niektóre, bardzo liczne grupy reprezentowało zaledwie kilka osób, ale nie lekceważmy „chwili skromnych początków” Mamy nadzieję, że na kolejnym DNIU WSPÓLNOT będzie nas więcej 🙂