DZIEŃ WSPÓLNOT PARAFIALNYCH

W sobotę 27 czerwca br. przeżywaliśmy w naszej parafii po raz pierwszy Parafialny Dzień Wspólnot. O godzinie 10.00 nastąpiło zawiązanie wspólnoty i odbyła się prezentacja 13 zaproszonych stowarzyszeń, ruchów i wspólnot.

O godzinie 11.00 ksiądz proboszcz Adam Matuszewski odprawił Eucharystię .Na wejście podkreślił, że Kościół to „wspólnota wspólnot”. Przeciwności też się przyciągają, ale wspólnym mianownikiem jest zawsze Jezus Chrystus.

W homilii wskazał na podstawie przeprowadzonych badań przez KUL, że ludzie nie utożsamiają się z Kościołem. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest traktowanie Kościoła jak instytucję, dzięki której można zaspokoić swoje potrzeby religijne. Ostatnio powstało zjawisko tzw „churching”, polegające na poszukiwaniu „najfajniejszego” kościoła z niedzielną Eucharystią. Wierni zmieniają religię, bo Kościół Katolicki im nie odpowiada.

Kościół, to szczególna wspólnota z Bogiem – Emanuelem ( Bóg z nami). Jest fundamentem, a nie instytucją. My jesteśmy współobywatelami świętych.

Ksiądz proboszcz podziękował wspólnotom za zaangażowanie w życie parafii. Każda wspólnota ma swój charyzmat, duchowość, która ożywia i buduje świadomość Kościoła.

Procesję z darami Ołtarza uświetnił taniec uwielbienia dzieci członków Odnowy w Duchu Świętym „Syjon”.

O 12.30 ksiądz A. Matuszewski wygłosił konferencję, która wyjaśniała definicję normy, genezę powstania, charakter, zadania, cele i orientacje „grupy”.

Grupy w Kościele są potrzebne, aby dzielić się charyzmatami, ubogacać Kościół.

W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy, patronki dnia, dziękowaliśmy za zaangażowanie wspólnot w apostolstwo parafii, prosząc o dary Ducha Świętego w budowaniu jedności w różnorodności naszych wspólnot.

Po uczcie duchowej spożyliśmy wspólny posiłek, przy którym dzieliliśmy się naszymi radościami i trudnościami w życiu wspólnotowym. W miłej atmosferze, przy akompaniamencie akordeonu i przy płonącym ognisku, śpiewaliśmy pieśni i piosenki. Niech ten dzień piękny będzie służył budowaniu i rozwijaniu naszej parafii.

AM