Dzień Świętości Życia

Dzień Świętości Życia

W czwartek w uroczystość Zwiastowania Pańskiego będziemy obchodzić Dzień Świętości Życia. O godz. 17.00 rozpacznie się nabożeństwo przebłagalne, o godz. 17.30 prelekcja p. dr. Marka Fanslaua, o godz. 18.30 Msza święta z Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, której będzie przewodniczył ks. prał. Jarosław Kaźmierczak.