DZIEŃ SKUPIENIA  ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

DZIEŃ SKUPIENIA ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

W sobotę 4 lutego, Odnowa w Duchu Świętym „Syjon”, przeżywała wspólnotowy dzień skupienia w klasztorze sióstr Franciszkanek w Orliku. Zarówno otoczenie – przepiękna kaplica, ogród, cmentarz klasztorny, jak i dyskretna pomoc sióstr, sprzyjały wyciszeniu i modlitwie. Celem dnia skupienia było rozeznanie organizacji, odpowiedzialności za posługi i roli wspólnoty w parafii.

Pod przewodnictwem księdza proboszcza przeżyliśmy Mszę świętą, podczas której mogliśmy przyjąć Pana Jezusa pod dwiema postaciami. Był też czas na przebywanie sam na sam z Bogiem podczas cichej adoracji Najświętszego Sakramentu i oddawania Najwyższemu przyszłości naszej wspólnoty. Wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże, aby rozeznać wolę Pana oraz powierzyć Jemu nasze wątpliwości i otrzymać pewność wiary, że z Nim nie ma rzeczy niemożliwych. Na zakończenie adoracji w Godzinie Miłosierdzia wspólnie odmówiliśmy koronkę.

Decyzje dotyczące wspólnoty wypracowywaliśmy w czasie dyskusji. Odczuwaliśmy jedność, która jest owocem Ducha Świętego oraz wzajemny szacunek, troskę o wspólnotę i zaangażowanie. Nie zabrakło wspólnej modlitwy i pieśni pełnych uwielbienia Boga. Był także czas na relaks przy kawie i spacer.

Owocem dnia skupienia są decyzje dotyczące statutu wspólnoty oraz wybór osób odpowiedzialnych za poszczególne diakonie. Z wdzięcznością Duchowi Świętemu za prowadzenie i światło wróciliśmy do Chojnic.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pogłębieniem relacji z Bogiem w mocy Ducha Świętego na spotkania w każdy piątek po wieczornej Mszy Świętej.

Ewa Węsierska