DZIEŃ SKUPIENIA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ

DZIEŃ SKUPIENIA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ

W niedzielę 17 grudnia odbył się w Pelplinie adwentowy dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, w którym wzięli udział wszyscy posługujący w naszej wspólnocie parafialnej nadzwyczajni szafarze: Stanisław Kłosowski, Andrzej Kalisz i Krystian Kiełpiński. Był to czas modlitwy, a także głębszego pochylenia się nad hasłem roku liturgicznego jaki rozpoczął się w pierwszą Niedzielę Adwentu „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Pochylamy się nad sakramentem bierzmowania, ale nie tylko w kwestii przygotowania się do niego, ale również odkrywania i przeżywania go na nowo w życiu osób, które już go przyjęły. W drugiej części spotkania wszyscy nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej naszej diecezji spotkali się z Księdzem Biskupem Ryszardem Kasyną, by przy śpiewie kolęd wspólnie podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Ksiądz Biskup wyraził swoją wdzięczność za pełnioną posługę, szczególnie systematyczne zanoszenia Jezusa Chrystusa w Eucharystii do osób chorych i tych, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w liturgii w kościele. Biskup Diecezjalny wyraził również wdzięczność za posługę przy ołtarzu jaką pełnią szafarze, wspierając kapłanów w rozdzielaniu Komunii Świętej, w czasie celebracji z udziałem większej ilości wiernych. Czas radosny przy kawie i słodkościach zakończyło przedłużenie przez Ordynariusza Diecezji posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej na kolejny rok.