Dzień Skupienia AK w Pelplinie

Dnia 15 grudnia członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej spotkali się w gmachu Collegium Marianum, aby przeżyć Dzień Skupienia. Gospodarzem był asystent Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej, ks.dr. Andrzej Szopiński.
Konferencję adwentową nt ” Postać bł. siostry Marty Wieckiej – pomostem pomiędzy diecezją lwowską, a diecezją pelplińską „wygłosił ks. mgr. Andrzej Piernikarczyk, który jest ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym. Papież Benedykt XVI w Liście apostolskim PORTA FIDEI, ogłaszającym Rok Wiary zachęca nas do spojrzenia na ludzi, którzy wpłynęli na rozwój wiary. Trzeba wracać do dziedzictwa, które te osoby niosą. Taką postacią jest bł. s. Marta Wiecka, która pochodzi z naszej diecezji, ziemi kociewskiej. Po przedstawieniu życiorysu bł. siostry Marty, prelegent ujawnił argumenty, które wpłynęły na to, że 24 kwietnia 2008 roku została beatyfikowana w Śniatyczach na Ukrainie. W swoim zaledwie 30 letnim życiu wyróżniała się wrażliwością duchową, heroiczną opieką nad chorymi, a w końcu jako pielęgniarka oddała życie za pracownika szpitala.
Centralnym punktem dnia była Eucharystia, którą sprawował ks. Andrzej Piernikarczyk w koncelebrze ks. Andrzeja Szopińskiego. W homilii usłyszeliśmy, że musimy odczytywać znaki, jakimi są inni ludzie: Eliasz, Maryja, bł.s.Wiecka. Osobą, która wpisuje się w sztafetę pokolenia wiary XX wieku jest ks. prof. Henryk Mosing (1910-1999) z Lwowa. Jego dewizą było motto: ”Bez słów można zostać świętym, ale bez czynów nie”. Czy w naszej parafii są ludzie, którzy są cichymi świadkami wiary?
Tradycją grudniowego spotkania naszej wspólnoty Akcji Katolickiej podzieliliśmy się opłatkiem wigilijnym, który jest symbolem pojednania i przebaczenia oraz miłości.
Z błogosławieństwem, życząc sobie nawzajem, abyśmy krzewili w naszych środowiskach skarb wiary dla Kościoła, wróciliśmy radośni do naszych domów. KRÓLUJ NAM CHRYSTE.

[nggallery id=57]