Dzień Formacji Rycerzy Kolumba

Dzień Formacji Rycerzy Kolumba

W dniu 27 listopada w naszej parafii odbył się dzień formacji Rycerzy Kolumba. Głównym tematem była Eucharystia w nauczaniu św. Jana pawła II oraz bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. „Kościół żyje dzięki Eucharystii” – to tytuł, a zarazem pierwsze słowa encykliki św. Jana Pawła II podpisanej 7 kwietnia 2013 r. Jan Paweł II pisał w niej: „Nawet wtedy gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata”. Również Prymas Wyszyński wierzył głęboko, że Eucharystia nadaje wartość i sens codziennym wyborom.

Do naszej parafii przybyli Rycerze z rad: Hopowo, Brusy, Bydgoszcz oraz Rada z Chojnickiej Bazyliki. Wielką radością było dla nas, że przybyli do naszej parafii Delegat Stanowy brat Krzysztof Zuba, Sekretarz Stanowy brat Marek Ziętek oraz Skarbnik Stanowy brat Jacek Pisz. Mszę świętą koncelebrowało pięciu kapłanów. Głównym Celebransem był ks. proboszcz Janusz Chyła, słowo Boże wygłosił ksiądz proboszcz z Hopowo Tadeusz Łącki. Słowo w postaci listu – medytacji skierował do nas nasz brat w Rycerstwie bp Arkadiusz Okrój, biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej. Po Mszy świętej nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna  modlitwa za wspólnotę Rycerzy Kolumba w Polsce i na świecie oraz za powołania kapłańskie i zakonne. Później odbył się wspólny poczęstunek, a następnie druga część dnia formacji, którą prowadzili bracia z Rady Stanowej. Był to piękny i owocny czas.

Vivat Jezus!! Mateusz Wróblewski