Dzień Fatimski

13 października br. o godz. 17.30 zebraliśmy się w kościele na Nabożeństwie Fatimskim, aby odpowiedzieć na wezwania Maryi w czasie Objawień w 1917 roku w Portugalii.

Odmówiliśmy Tajemnice Bolesne różańca. W procesji wokół kościoła niewiasty i mężczyźni nieśli figurę Matki Bożej Fatimskiej. Polecaliśmy jej Niepokalanemu Sercu cały świat, Ojczyznę i parafię . Śpiewaliśmy pieśni maryjne. Prosiliśmy o pomoc w rozwiązaniu problemów. Modliliśmy się o wzrost wiary, o szacunek do ludzkiego życia.

Nasze spotkanie było aktem pokutnym za grzechy własne i całego świata. Zakończyliśmy Nabożeństwo w kościele, odmawiając Litanię Loretańską pod przewodnictwem ks. Marcina Brząkały.

Fatimska Matko, módl się za nami.

A.M.