Dni Społeczne Akcji Katolickiej

Dni Społeczne Akcji Katolickiej

Dni Społeczne Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej pod hasłem ,,A Duch i Oblubienica mówią: PRZYJDŹ” (Ap 22,17) rozpoczęły się 18 listopada (sobota) w Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Subkowach Mszą świętą pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny.

Na spotkanie przybyli członkowie Akcji Katolickiej z wielu  parafii, w których działają parafialne oddziały AK.

Homilię Ksiądz Biskup poświęcił modlitwie jako podstawie egzystencji, będącej    fundamentem chrześcijańskiego życia. Ona to razem z wiarą, pokorą i ofiarnością jest narzędziem w walce z grzechem i słabością. Poza tym stanowi podstawę dobrego działania, jest pomocą w rozwiązywaniu życiowych  problemów. Wytrwała modlitwa, oddanie naszych problemów Panu Bogu  to  poszukiwanie i odnajdywanie  drogowskazów dla naszego działania.

Wysłuchaliśmy również dwóch wykładów – ks. dr. Krzysztofa Różańskiego ,,Aktualność objawienia fatimskiego” i ks. dr. Wojciecha Kardysia ,,Niewiasta wsłuchująca się w to, co mówi Duch do Kościołów”. Głębokiej treści nie można zamknąć w kilku słowach. Zasłyszane słowa będą dla członków AK i słuchaczy materiałem do refleksji, modlitwy, wzmocnieniem wiary oraz siłą do pracy i życia.

Ksiądz Asystent Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Andrzej Szopiński podsumowując obrady podkreślił jaką wagę posiada wplatanie w naszą codzienność słów Pisma Świętego oraz jak poprawia skuteczność naszych działań.

Na zakończenie Ksiądz Biskup udzielił mam pasterskiego błogosławieństwa.

Spotkanie uświetnił program artystyczny przygotowany przez młodzież szkolną  i nauczycieli.

Gospodarze, czyli miejscowy Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z Księdzem Proboszczem pożegnali  nas uroczystym obiadem. Ich serdeczność i gościnność sprawiły, że czuliśmy się w Subkowach oczekiwanymi gośćmi.

j.k.

Dźwiękowy zapis wystąpień

http://www.radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/4003-w-subkowach-zainaugurowano-xxi-dni-spoleczne-akcji-katolickiej