Dni Społeczne Akcji Katolickiej 2015r

Zostały zainaugurowane 24 października 2015r. w kościele św. Marcina w Starej Kiszewie.

Zaprosił nas tam Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, którego Asystentem jest ks. Andrzej Taliński, a prezesem pan Andrzej Bielawa.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Diecezjalny J.E. Ryszard Kasyna.

Hasłem tegorocznych dni jest ,, Rodzina –centrum i sercem cywilizacji miłości ‘’ . Do tego hasła odwołał się kaznodzieja. Poprzez nauczanie św. Jana Chrzciciela, św. Jana Pawła II i obecnego Ojca Św. Franciszka, nawiązując do czasów obecnych wskazał, że Miłość i rodzina, bez których świat by nie istniał jest ciągle lekceważona, dewastowana, niewygodna i sprowadzana do chwilowych przeżyć. Ubolewał nad rozpadem ok.1/3 polskich małżeństw. Mówił, że trzeba ratować rodziny, modlić się w rodzinach i za rodziny, budzić sumienia, pokazywać pozytywne wzorce, wskazywać na wartość rodziny dla rozwoju człowieka.

Następnie w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania odbyła się seria wykładów na temat:

-,, Miłość jest naszą misją ‘’ks. Sławomir Ałaszewski – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin oraz Anna i Tomasz Baranowscy w nawiązaniu do Światowego spotkania Rodzin w Filadelfii,

-,, Czy polska rodzina wzmacnia się czy słabnie” – Antoni Szymański, socjolog ekspert Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP oraz Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej rządu i Episkopatu Polski,

-,, Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki –pozytywny potencjał społeczności lokalnej fundamentem działań profilaktycznych i wychowawczych’’ Matteo Sala, wiceprezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

Spotkanie uświetniły pantomima ,, Stworzenie świata’’ w wykonaniu uczniów szkoły i koncert ,, Lata XX-Lata XXX’’ w wykonaniu scholii parafialnej.

Miłym zakończeniem było spotkanie przy stole na przygotowanym przez gospodarzy poczęstunku.

Wśród wielu gości w spotkaniu uczestniczyli członkowie AK z naszej parafii z prezesem Janiną Kłosowską.