Diakon w Szkole Katolickiej

Diakon w Szkole Katolickiej

W dniu 20 grudnia w Katolickiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedkoszlnymi im Piotra Dunina w ramach wewnątrzszkolnego projektu „Spotkania z ciekawymi ludźmi” odbyło się spotkanie z ks. diakonem Andrzejem Patrzykątem, który odbywa w naszej parafii praktyki diakońskie na temat misji i pracy misjonarzy w Afryce.

Ostatni tygdzień Adwentu bezpośrednio przygotowuje nas do pięknego przeżycia świat Bożego Narodzenia, dlatego spotkanie miało na celu uzmysłowienie uczniom wartości miłości bliźniego i wdzięczności za wszystkie dary otrzymane od Pana Boga. Dzieci z klas I-III dowiedziały się, jak wygląda życie ich rówieśników na kontynencie afrykańskim i w jaki sposób możemy im pomagać. Jak mawia stare przysłowie: „Czym skorupka za młodu nasiągnie, tym nastarość będzie trącać”, dzieci po raz kojelny zostały uczulone, że istotą Świąt Bożego Narodzenia, to nie tylko prezenty, ale przede wszystkim czas spędzony z najbliższymi.

Magdalena Grala