Czuwanie

18 maja 2013 r. w wigilię Święta Zesłania Ducha Świętego wzorem Apostołów, oraz Matki naszego Pana zebraliśmy się w kościele, aby trwając na modlitwie oczekiwać Ducha Świętego.

Zgromadziło się wiele osób nie tylko z naszej parafii. W atmosferze uwielbienia zanurzaliśmy się w Bożą obecność. Najpierw zostaliśmy przynagleni do zbadania własnych serc – czy potrzebują nawrócenia, bo przecież tylko człowiek o czystym sercu jest gotowy do przyjścia przed Boże oblicze.

W czasie przygotowania do Mszy świętej odnowiliśmy przyrzeczenia chrztu świętego – każdy ochrzczony odnawia je świadomie i przez to wyznaje, że bierze pełną odpowiedzialność za przynależność do Chrystusa – za zanurzenie w Jego śmierci i zmartwychwstaniu.

Miłosierny Pan oczyszczał nasze serca również w sakramencie pokuty i pojednania.

I nadszedł czas na najwspanialszy i najważniejszy moment tego wieczoru – Eucharystię.

Podczas Mszy świętej ksiądz proboszcz wygłosił kazanie na temat jedności. Dzieci ubrane na biało przy wtórze pieśni ”Wszystko Tobie oddać pragnę” niosły do ołtarza dary ofiarne, min. ”złote serce” i białe kwiaty, mające symbolizować czystość naszych serc, które z ufnością oddajemy Panu.

Po zakończeniu uczty duchowej udaliśmy się wszyscy na nocne agape, czyli na „szneka z glancem” i herbatkę. Po posileniu naszego ciała wróciliśmy do świątyni, aby zaprosić do naszego życia Ducha Świętego. Modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego była ostatnim punktem naszego spotkania. Czterech kapłanów z naszej parafii wraz z osobami świeckimi modliło się aby Boży Duch przyszedł z całą mocą i dodał nam siły do głoszenia Jezusa Chrystusa świadectwem swojego życia.

W atmosferze pokoju i wdzięczności Bogu za ten niezwykły czas udaliśmy się do swoich domów.

[nggallery id=80]