Chrystus Króluje w sercach naszych

Chrystus Króluje w sercach naszych

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata kończąca Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia zaowocowała w naszej parafialnej wspólnocie wielkim dziełem miłosierdzia. Wpatrując się w Chrystusa, który w kościele parafialnym króluje z wysokości dostojnego Krzyża, nie mamy wątpliwości, że tak jak On złożył ofiarę z samego Siebie, pragnie abyśmy i my potrafili składać przed Jego tronem to, co mamy najcenniejsze.

Dzięki nawiązaniu współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku przeprowadziliśmy w niedzielę 20 listopada w pomieszczeniach przyparafialnych pobór krwi. Na zaproszenie do spełnienia tak wielkiego dzieła jakim jest podzielenie się cząstką tego bezcennego daru jaką jest ludzka krew, odpowiedziało 91 osób. Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych i lekarskich znaczna większość przybyłych ochotników oddała w sumie 30 litrów krwi. Radość z przeprowadzonej z tak wielkim rozmachem akcji poboru krwi – jest tym większa – że właśnie w ten sposób mogliśmy pomóc rocznemu Piotrusiowi, który zmaga się z ciężką chorobą nowotworową. Parafrazując słowa samego Jezusa możemy powiedzieć, iż nie ma większej miłości, niż oddanie części siebie dla drugiego człowieka.

W ten sposób wkraczając w obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa wpisaliśmy się w wypełnianie czynów miłosierdzia, do których zachęca sam Jezus Chrystus, o czym w Roku Miłosierdzia tak wiele mówił papież Franciszek. Niech zatem Bóg obecny w drugim człowieku – w tym najmniejszym – potrzebującym pomocy, będzie najlepszą zapłatą.

AMDG