„Bycie razem” na spotkaniu opłatkowym

W święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i innych wspólnot oraz pracownicy parafii MBKP uczestniczyli w wieczornej Mszy Świętej, w czasie której czytali Lekcje oraz Modlitwę Powszechną. Ksiądz Tomasz Zimny, główny celebrans na rozpoczęcie Eucharystii powiedział:” w tajemnicy naszej Wiary dziękujemy Bogu za to ,że obdarzył Maryję przywilejem bycia Matką Zbawiciela. Zachował Ją od wszelakiego grzechu, także pierworodnego. W homilii nawiązał do Ewangelii dnia (Łk.1,26-38) mówiąc ,że szczęście i pokój człowiek znajduje tylko wtedy, gdy jest posłuszny Bogu. Konsekwencją nieposłuszeństwa jest grzech pierworodny, który jest zmazany na Chrzcie Świętym. Jednak skłonność do grzechu pozostała .Szatan nieustannie sieje ziarno grzechu, prowadzi wojnę duchową .Kiedy czytamy Księgę Rodzaju, to widzimy, że tragedią jest to, że człowiek nie chciał przyznać się do grzechu. Ta sytuacja dzisiaj się powtarza. Nie umiemy przyznać się do winy. Matka Boża wskazuje nam, że mamy być posłuszni Bogu. Nie sprzeciwiajmy się zamysłom Boga, bo inaczej kończy się to nieszczęściem człowieka. Na wzór Maryi musimy ufać Bogu ,odpowiadać posłuszeństwem na sytuacje doświadczeń i trudności słowami „niech się stanie wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba”.(A.Fredro).

Spotkanie opłatkowe odbyło się przy wspólnocie stołu, w pomieszczeniu plebani. Na tę okoliczność przygotowano wystrój sali ,a członkowie zebranych Wspólnot upiekli ciasta. Powitał gości na corocznym spotkaniu adwentowo-bożonarodzeniowym Asystent, ksiądz Adam Matuszewski. Poinformował nas, że ponad 500 osób zaangażowanych jest w życie parafii. Największą z wspólnot jest Dzieło Krzewienia Wiary – „róże misyjne” 240 osób, AK 18 osób, Odnowa w Duchu Świętym 70 członków (dorośli i dzieci), w nowo powstałym Oratorium św. Jana Bosko działa 60 osób. Ksiądz Asystent podziękował wszystkim za włączenie się w życie parafii i za to, że każda z istniejących wspólnot wypełnia swoje zadanie i ma swój charyzmat działania.

Zaśpiewaliśmy pieśń adwentową „Spuście nam na ziemskie niwy”. Dowiedzieliśmy się, że w Adwencie, gdy szaty liturgiczne są fioletowe ( czas oczekiwania),nie śpiewamy w czasie Eucharystii „Chwała na wysokości Bogu”. Tylko raz, właśnie w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, czyli dzisiaj, zaśpiewaliśmy ten Hymn. Tam ,gdzie jest Chrystus ,tam jest pokój, a niestety dzisiaj jest dużo niepokojów w świecie, w rodzinach. Oby trochę tego eschatologicznego pokoju, o którym słyszymy w czytaniach liturgicznych okresu Adwentu nastąpiło już dzisiaj. Ksiądz Proboszcz życzył nam , aby pokój zagościł w naszych sercach.

Po odśpiewaniu kolędy ,ksiądz Asystent odczytał Ewangelię Świętego Łukasza 2,1-6„o Narodzeniu Jezusa”. Po błogosławieństwie opłatków wigilijnych, w duchu miłości i radości, zebrani przy wspólnocie stołu złożyli sobie życzenia bożonarodzeniowe. Podczas spotkania wymienialiśmy doświadczenia z działalności wspólnot i dzieliliśmy się refleksjami z życia rodzinnego. Śpiewaliśmy kolędy, wysłuchaliśmy przygotowane na to spotkanie informacje na temat zwyczajów i obyczajów w bożonarodzeniowym okresie . Dowiedzieliśmy się, dlaczego w wieńcu adwentowym są cztery świece, co symbolizuje drzewko choinki, czy gwiazda betlejemska ,która prowadziła mędrców do Betlejem była fikcją, czy prawdą? Spotkanie przygotowało nas do spotkania z Jezusem Chrystusem, za którym ciągle tęsknimy. Chcemy Go przyjąć z pokojem. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i „bycia razem” przez kilka chwil przy wspólnocie stołu. Szczególnie wdzięczni jesteśmy Państwu Lidii i Henrykowi Matuszewskim za pomoc w przygotowaniu stołu i pomoc w zorganizowaniu wigilijno-gwiazdkowego wieczoru, za co po ludzku dziękujemy, mówiąc Bóg zapłać. Dzięki wspólnej trosce o przygotowanie stołu do biesiadowania, dialogu i modlitwy ,spotkanie było bardzo radosne i błogosławione. Życzmy sobie, aby w naszych wspólnotach spełniały się słowa wypowiedziane przez Błogosławioną Matkę Teresę z Kalkuty: „Boże Narodzenie jest wtedy, gdy człowiek staje się bardziej człowiekiem”.

Króluj nam Chryste!

[nggallery id=117]