BIERZMOWANIE W NASZEJ PARAFII

Dnia 9 marca 2016 Młodzież naszej parafii przyjmowała sakrament bierzmowania. Szafarzem tego sakramentu był J.E. Ks. Biskup Wiesław Śmigiel.

Podczas tego uroczystego zesłania Ducha Świętego Młodzi otrzymali na drogę duchowego dojrzewania biblijne Pięć Talentów, o których w kazaniu mówił Ksiądz Biskup. Ta pełnia darów Ducha Świętego ma również przysposabiać ich do życia przynoszącego plon w postaci owoców Ducha Świętego.

Przez dwa lata Młodzież przygotowywała się uczestnicząc w spotkaniach formacyjnych, niedzielnych Mszach Świętych, nabożeństwach i przystępując do sakramentu pokuty.

Opiekunami grup, którzy im przewodzili, byli Ks. Andrzej Myszak, ks. Marcin Brząkała i s. Iwona Małachowska SAC.

Niech dobro i piękno pochodzące od Pana Boga pociągają TYCH MŁODYCH