BIERZMOWANIE 2019

BIERZMOWANIE 2019

W dniu 16 marca młodzież naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania. Sakramentu Ducha Świętego udzielił 164 osobom ks. bp Ryszard Kasyna. Kandydaci przygotowywali się do tego sakramentu przez dwa lata. Uczestnicząc w spotkaniach formacyjnych, Mszach świętych, nabożeństwach, a także regularnie przystępując do sakramentu pokuty i pojednania. To wspaniałe wydarzenie zostało poprzedzone dziewięciodniową nowenną do Ducha Świętego.

Przed rozpoczęciem Mszy świętej Biskup Diecezjalny poświęcił krzyże, które każdy z kandydatów do bierzmowania otrzymał na pamiątkę. Następnie przewodniczył uroczystej Mszy świętej. W czasie homilii zwrócił uwagę na fascynację młodych ludzi gwiazdami muzyki, filmu i sportu. Mówił, że w każdym jest pragnienie odniesienia sukcesu. Największym jednak sukcesem – ponieważ nieprzemijającym – jest bycie człowiekiem świętym. Po homilii nastąpił obrzęd bierzmowania. Kandydaci wraz ze swoimi świadkami podchodzili do Księdza Biskupa, który modlił się nad każdym indywidualnie o wylanie darów Ducha Świętego i namaścił olejem krzyżma.

Młodzież brała także czynny udział we Mszy świętej poprzez czytanie Słowa Bożego i modlitwy wiernych.

Po Eucharystii przedstawiciele bierzmowanych podziękowali Pasterzowi Diecezji za udzielony sakrament. Podziękowania były także ze strony ks. Proboszcza, w tym dla wszystkich, którzy prowadzili i opiekowali się poszczególnymi grupami młodych. A byli to: ks. Sławomir Kulczyk, ks. Krzysztof Wilkowski, s. Iwona Małachowska, s. Łucja Dziech, p. Janina Kłosowska, p. Krystyna Orzołek, p. Maria Wesołowska, p. Wiesław Kiszewski, p. Andrzej Ortmann.

Na zakończenie, Ksiądz Biskup zaproponował wspólne zdjęcie, które z uwagi na dużą ilość osób wcale nie było łatwe do wykonania.

Dziękujmy Bogu za tych młodych ludzi, którzy na nowo zostali obdarowani Duchem Świętym i módlmy się za nich, aby nigdy  nie zatracili tego wielkiego Skarbu!

L.S.