BĄDŹ DOBRY JAK CHLEB

BĄDŹ DOBRY JAK CHLEB

W niedzielę 17 czerwca wspominając świętego Brata Alberta – Adama Chmielowskiego, patrona naszej parafialnej jadłodajni w sposób szczególny staraliśmy się odpowiedzieć na zaproszenie do czynienia dobra. Tak wiele otrzymaliśmy od Pana Boga, począwszy od daru życia, zdrowia, aż do łaskę sakramentów w jakich możemy uczestniczyć. Stąd też już po raz czwarty do naszej parafii przybyli pracownicy z Centrum Krwiodawstwa im. Jana Pawła II ze Słupska. Przez ich pracę pośrednictwo pragniemy podzielić się z osobami chorymi, będącymi po wypadkach – tym, czego nie można niczym zastąpić – ludzką krwią. Tym razem wśród prawie czterdziestu chętnych, dwadzieścia trzy osoby oddały w sumie ponad dziesięć litrów krwi. Nie ma takich słów, które wyraziłyby wdzięczność osób potrzebujących tego cennego płynu. Najpiękniejszą nagrodą jest spojrzenie na Krzyż i Chrystusa, który przelał swoją krew dla naszego zbawienia.

Ci, którzy nie mogli podzielić się swoją krwią, mieli okazję, aby podzielić się chlebem. W parafialnym oratorium na wszystkich parafian czekali Rycerze Kolumba z upieczonym „swojskim” chlebem, przygotowanymi smarowidłami do chleba i małosolnymi ogórkami. Wszystko po to, aby dzieląc się owocami ziemi i pracy ludzkich rąk, dzielić się radością i znakiem Bożego błogosławieństwa. Ten wymowny znak jest życzeniem dla wszystkich, aby nikomu nie zabrakło ludzkiej życzliwości i codziennego chleba. Przy okazji zebrano 253, 6 zł i 5 EURO z przeznaczeniem na dzieła miłosierdzia.

S.K.