Apele Jasnogórskie podczas rekolekcji

W czasie trwania rekolekcji, od poniedziałku do środy, odbywały się Apele Jasnogórskie. Każdego dnia tematyka Apeli była skoncentrowana na innych aspektach. W poniedziałek nasze rozważania skupiły się na podziękowaniu Maryi za wszelkie dobro od Niej otrzymane; wszystkie prośby zostały napisane na kartkach i złożone u stóp Matki.

We wtorek przybiliśmy do krzyża nasze słabości, grzechy oddając je przez Maryję, Jezusowi. Wtorkowe rozważania poprzedzone były scenką przedstawioną przez młodzież z Oratorium; scenka ta pokazywała ludzkie słabości, zniewolenie grzechem oraz, że kiedy oddalimy się od Jezusa nie jesteśmy w stanie sami sobie pomóc.

Środowe rozważania skupiły się również wokół krzyża tyle, że tym razem przeszliśmy Drogą Krzyżową na podstawie filmu Pasja.

Wyjątkowy klimat w Kościele oraz towarzyszący śpiew sprawił, że czas poświęcony Maryi i Jej Synowi był czasem niezwykłym.