AKT ZAKOŃCZENIA MISJI ŚWIĘTEJ

AKT ZAKOŃCZENIA MISJI ŚWIĘTEJ

W roku Pańskim 2022, gdy najwyższym Pasterzem Kościoła Katolickiego jest Ojciec Święty Franciszek, Prymasem Polski Arcybiskup Wojciech Polak, podczas, gdy na stolicy diecezji pelplińskiej zasiada biskup Ryszard Kasyna, a posługę proboszcza w Chojnicach w Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej pełni ksiądz Janusz Chyła odbyła się Misja święta w dniach 09-16 października, którą poprowadzili Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej: ojcowie Joachim Kusz z Grotnik i Mariusz Bosek z Opola. W czasie Misji świętej wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże, które rozbrzmiewało w świątyni. Głos dzwonu pokutnego wzywał nas do nawrócenia i przemiany życia.
Od 10 do 13 października swoją Misję przeżywały dzieci i młodzież z parafii. We wtorek zanosiliśmy modlitwy w intencji drogich nam zmarłych, w tym też dniu pobłogosławiliśmy znicze, które zostały złożone na grobach naszych najbliższych.
Środa była dniem modlitw o uświęcenie rodziny. Wieczorem małżonkowie odnowili swoje małżeńskie przyrzeczenia.
W czwartek, pochylaliśmy się nad tajemnicą cierpienia i wieku sędziwego. W tym dnu uroczyście udzielono sakramentu namaszczenia chorych naszym seniorom i uwielbialiśmy Jezusa Chrystusa w Eucharystii, dziękując Mu szczególnie za dar kapłaństwa i prosząc Go o nowe liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii.
W piątek stanęliśmy z naszym życiem po Krzyżem Chrystusa. Był to także dzień sprawowania sakramentu pokuty i pojednania w parafii. Przez cały czas trwała zwyczajowa adoracja Pana Jezusa w małym kościele.
W sobotę zawierzyliśmy parafię Niepokalanej Matce Boga i naszej Matce. Od niedzieli do piątku gromadziliśmy się na wieczornych Apelach Misyjnych wsłuchując się w nauczanie św. Jana Pawła II. W sobotni wieczór spotkanie misyjne miała młodzież parafialna.
W dniu 16 października, stajemy przy misyjnym Krzyżu, by dziękować Bogu za duchowe zwycięstwa łaski Bożej w nas. Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu niech będzie wieczna chwała i cześć i uwielbienie na wieki.

Podpisali:
o. Joachim Kusz OMI
o. Mariusz Bosek OMI
ks. Janusz Chyła