Akcja św. Krzysztofa 1 grosz za 1 km. Poświęcenie kierowców i pojazdów.

25 lipca wspominaliśmy Św. Krzysztofa, który w podaniach ludowych przedstawiany jako olbrzym niosący dzieciątko Jezus na swych barkach . Jest patronem kierowców, przewoźników ,tragarzy i pielgrzymów .Na Eucharystii o godz.18.30, pod przewodnictwem ks. proboszcza Adama Matuszewskiego prosiliśmy Boga o łaski i błogosławieństwo dla kierowców i użytkowników dróg. Ksiądz wikariusz Andrzej Myszak w homilii przypomniał, że po raz piętnasty MIVA Polska organizuje pomoc misjonarzom w zakupie środków transportu. Dzięki Akcji Św. Krzysztof 2015 „1 gr za 1 km” mogliśmy złożyć w czasie Mszy Św. ofiarę pieniężną na zakup środków transportu dla misjonarzy pracujących na całym świecie. Na zakończenie Eucharystii, przed błogosławieństwem na rozesłanie wiernych, ksiądz proboszcz pobłogosławił kierowców i użytkowników dróg oraz podróżujących. Po Mszy św. kapłani skropili wodą święconą wszystkie zgromadzone wokół kościoła pojazdy. Staraliśmy się pamiętać, że obrzęd „poświęcenia pojazdów” nie jest swoistą „religijną magią”.Błogosławieństwo pojazdów było przede wszystkim dziękczynieniem składanym Bogu za to, że dał człowiekowi tak wielkie zdolności i możliwości. Było ono prośbą skierowaną do Boga o Jego błogosławieństwo i ochronę dla ludzi, którzy będą tych pojazdów używać. Istotną sprawą było również wspólnotowe przeżywanie obrzędu poświęcenia.