BIERZMOWANIE 2018

BIERZMOWANIE 2018

W trwającym ROKU – Św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży i w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, dnia 17 września 2018 młodzież naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania. Szafarzem był J.E. Ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna.

Podczas tego uroczystego Zesłania Ducha Świętego, Młodzi, otrzymali na drogę duchowego dojrzewania dar Bożego Słowa, którym podzielił się podczas homilii Ksiądz Biskup. Ta mądrość słowa i pełnia darów Ducha Świętego ma pomóc w ich życiu przynosić plon w postaci owoców Ducha Świętego.

Przez dwa i pół roku, młodzież przygotowywała się realizując nowy program formacji do bierzmowania.  Celem było odkrywanie piękna Boga i Jego Kościoła, budowanie wspólnoty i więzi z Jezusem Chrystusem oraz z ludźmi przez pogłębianie wiary, wzmacnianie nadziei i rozpalanie miłości. Comiesięczna spowiedź i Komunia Św. oraz coniedzielna Eucharystia wzmacniały ich w poszukiwaniu  i odkrywaniu swojego miejsca we wspólnocie Kościoła. Jednocześnie, młodzież była zapraszana do aktywnego angażowania się w różne akcje charytatywne i do poznawania istoty wolontariatu.

Animatorami grup, byli: Ks. Proboszcz Janusz Chyła, ks. Andrzej Myszak i s. Iwona Małachowska SAC, Andrzej Ortman. Niech dobro i piękno pochodzące od Pana Boga pociągają tych młodych do dawania świadectwa o radości i szczęściu w życiu płynącym w przyjaźni z Panem Bogiem.

Tekst: s. Iwona Małachowska