3 maja uroczystość odpustowa w parafii

Na Eucharystii o godz. 12.00 mieszkańcy Chojnic,liczne delegacje,przedstawiciele władz samorządowych ,poczty sztandarowe oraz żołnierze Wojska Polskiego i harcerze zebrali się ,aby w kościele przeżywać uroczystość 3 maja, a zarazem odpust parafialny. Zebranych powitał dziekan ks. Jacek Dawidowski,podkreślając,że jest to święto patriotyczno – religijne. Mszy św. przewodniczył Jego Ekscelencja ks,bkp Wiesław Śmigiel. W głoszonej homilii przypomniał, że 3 maja minęło 225 lat od uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Także tego dnia przywołujemy w pamięci złożone w 1656 roku Śluby Zawierzenia. W lwowskiej katedrze , przed obrazem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz ogłosił Maryję Królową Korony Polski. Chciał ustrzec Ojczyznę przed panowaniem Szwedów i Rosjan. W kontekście słów Apelu Jasnogórskiego „jestem,pamiętam,czuwam „ mamy zadać sobie pytanie jaką postawą winien odznaczać się chrześcijanin,wierzący wiarą głęboką?W odczytanej dzisiaj perykopie Ewangelii (J .19,25-27) w słowa z krzyża”Niewiasto,oto Syn twój ,Synu,oto Matka Twoja” musimy przyjąć,że są skierowane nie tylko do całego Kościoła, ale do każdego z nas indywidualnie. Maryja była z Jezusem do końca,a także później z apostołami w Wieczerniku.Została wyniesiona na Królową „nieba i ziemi.” Uroczystość zakończyliśmy nabożeństwem majowym,odmówieniem przyrzeczeń Ślubów Jasnogórskich przed Najświętszym Sakramentem oraz uroczystym odśpiewaniem „Boże coś Polskę”.

Maryjo,tyś wielką chlubą naszego Narodu. Uciekanie się pod TWĄ opiekę jest pewną ucieczką dla Polaków,najpewniejszą dla grzeszników w Roku Miłosierdzia i jubileuszu 1050 lecia Chrztu Polski. O ile wsłuchamy się w głos Maryi,przyprowadzi nas wprost do Boga Żywego.

Maryjo,Królowo Polski,módl się za nami.

Patronko naszej parafii ,módl się za nami

A.M.