25-lecie Akcji Katolickiej w naszej diecezji i parafii

25-lecie Akcji Katolickiej w naszej diecezji i parafii

Za papieża Akcji Katolickiej uważany jest Pius XI (Achilles Ratti, pierwszy nuncjusz apostolski w Polsce). Kiedy został papieżem stworzył odpowiednie struktury i zadbał o rozwój Akcji Katolickiej we Włoszech, a także w wielu państwach Europy i Ameryki. W Polsce Akcja Katolicka powstała w 1930 roku dzięki staraniom kard. Augusta Hlonda. Prężny jej rozwój przerwała II wojna światowa. Po wojnie władze komunistyczne nie pozwoliły na odrodzenie Akcji Katolickiej. Dopiero w 1993 roku podczas wizyty polskich biskupów w Rzymie papież Jan Paweł II upomniał się o obecność Akcji Katolickiej na mapie Polski. W 1996 roku Prymas Polski Józef Glemp reaktywował Akcję Katolicką. Jej głównym patronem w Polsce jest św. Jan Paweł II (ogłoszony 22 października 2017 roku w Warszawie), drugorzędny patron to św. Wojciech, biskup i męczennik.

Realizując papieskie zalecenia, w naszej diecezji Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga, 21 października 1996 roku reaktywował Akcję Katolicką. Naszymi patronami są Matka Boża Królowa Polski, św. Jan Chrzciciel oraz święci Patronowie Kościoła Pelplińskiego Wawrzyniec, diakon i Bernard, opat. Pierwszym asystentem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej był ks. prał. Jerzy Zięba, następnym ks. prał. Antoni Bączkowski, obecnym jest ks. kan. Andrzej Szopiński. Naszym charyzmatem jest bezpośrednia współpraca z hierarchią kościelną w misji apostolskiej Kościoła, dla kształtowania świata według Prawa Bożego. Czynimy to w różnych obszarach życia, często tam gdzie kapłanom dotrzeć nie jest łatwo. Naszą powinnością wynikająca ze statutu, ale też z prawego sumienia jest poczucie odpowiedzialności za naród, za historię, za rodzinę, wychowanie młodego pokolenia, za kulturę, za gospodarkę, za kształt życia politycznego, za nadzieje jaką związał z Akcją Katolicką św. Jan Paweł II. Mamy statut, hymn i sztandary, które jednoczą nas i wyzwalają wolę gorliwej pracy dla Kościoła i naszej Ojczyzny.

W sobotę 6 listopada 2021 roku, spotkaliśmy się w Pelplinie, aby podziękować Panu Bogu za miniony czas i obchodzić wspólnie nasz jubileusz połączony z inauguracją XXV Dni Społecznych Akcji Katolickiej. Hasłem tych dni są słowa bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego: „Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij, dźwignij, zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym, co w tobie jest z Boga”. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył i wygłosił homilię Ksiądz Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna. Motywem przewodnim homilii była Ewangelia św. Łukasza, a także bardzo aktualne nauczanie Błogosławionego Prymasa oraz przesłanie papieża Franciszka. Pan Bóg dał nam czas, a ,,czas to miłość”, jak podkreślał Wielki Prymas. Czas ten powinien być przez nas dobrze zagospodarowany. Prymas Tysiąclecia, to przykład świadectwa wiary i miłości Ojczyzny, doskonały wzór do naśladowania. Nie zabrakło podczas spotkania też słów podziękowania Panu Bogu za ludzi zaangażowanych w Akcję Katolicką i obietnicy modlitwy, abyśmy byli dynamicznymi misjonarzami, żywą cząstką Pelplińskiego Kościoła, wiernymi Bogu i Ojczyźnie, niosącymi radość Dobrej Nowiny. Na zakończenie Mszy świętej Ksiądz Biskup odznaczył Diecezjalny Instytut Medalem za Zasługi dla Diecezji Pelplińskiej w dowód uznania za wierność wartościom chrześcijańskim, zaangażowanie w życie religijno-społeczne oraz wspieranie inicjatyw i działań duszpasterskich na terenie Diecezji Pelplińskiej. Medal odebrała prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Janina Kłosowska.

Po Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Diecezjalnego spotkanie jubileuszowe (w sobotę 6 listopada) było kontynuowane w Bibliotece Diecezjalnej im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie. Po powitaniu przez prezes diecezjalną Janinę Kłosowską przybyłych gości: Księdza Biskupa, prelegentów, księży asystentów z asystentem diecezjalnym ks. kan. Andrzejem Szopińskim, a także gości i licznie przybyłych członków Akcji Katolickiej, wykład pt. „Duchowość bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w świetle Zapisków więziennych wygłosił diakon prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Drugi wykład zatytułowany: ,,Betlejem trwa do dziś dnia… A żłóbek na każdym ołtarzu. Maryjna szkoła OTiary eucharystycznej według bł. Stefana kard. Wyszyńskiego” wygłosił ks. dr Sławomir Kunka, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Jubileuszowe spotkanie uświetnił występ zespołu NIEBOSKŁONNI z Tczewa. Nie zabrakło też wspólnego posiłku, okolicznościowego tortu i serdecznych rozmów. 25 lat to długi okres, w którym zawiązało się wiele szczerych przyjaźni, więc było co wspominać. Nasze dzieło możemy realizować dzięki niezawodnej, przyjacielskiej i owocnej współpracy z księżmi asystentami. Z Bożym błogosławieństwem i nadzieją w sercach idziemy w nowe, nieznane jutro.

Również w październiku 1996 został powołany nasz ParaTialny Oddział Akcji Katolickiej. Pierwszym asystentem został śp. ks. prał. Aleksander Kłos, zaś pierwszym prezesem Janina Kłosowska. Oddział liczył wówczas ponad 20 członków. Entuzjazm i nadzieje były ogromne i trzeba przyznać, że nie wygasły do dziś, bowiem ciągle z nową mocą podejmujemy wyzwania, które niesie czas. Większość członków pozostała w naszych szeregach, niektórzy odeszli lub zabrała ich śmierć, ale ciągle przybywają następcy. Spośród wielu inicjatyw niech wymienię Marsze dla Życia połączone z duchową adopcją dziecka poczętego, wizyta Madzi Buczek, świetlica dla biednych dzieci, inicjatywy służące obronie życia, w tym współudział w otwarciu Okna Życia w domu Sióstr Franciszkanek przy ul. Ogrodowej, liczne prelekcje znamienitych gości, akcje sprzeciwu wobec demoralizacji, alkoholizmowi, deprawacji dzieci, comiesięczna Msza święta w intencji Ojczyzny, udział w nabożeństwach fatimskich, pomoc misjom i misjonarzom, ubogim, krajom pogrążonym w wojnach, coroczne pielgrzymki do polskich sanktuariów (odwiedziliśmy około 250 miejsc), dwukrotne zorganizowanie Dni Społecznych w Chojnicach, ciągła modlitwa i formacja duchowa. Obecnie asystentem Akcji Katolickiej w naszej parafii jest ks. prob. Janusz Chyła.

Msza święta dziękczynna za istnienie Akcji Katolickiej w naszej parafii była sprawowana w święto patronalne, czyli w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 

Najbliższe spotkanie Akcji Katolickiej w naszej parafii odbędzie się w środę 24 listopada po Mszy świętej o godz. 17.30. Zapraszamy członków, sympatyków oraz zainteresowanych przynależnością do tej wspólnoty. Aktualnie trwający synod ma nas uwrażliwić na konieczność zaangażowania w życie Kościoła.

j.k.