19 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KSIĘDZA PROBOSZCZA

W sobotę, 28 czerwca wspólną modlitwą i uczestnictwem we Mszy Świętej dziękowaliśmy Bogu za 19 lat posługi kapłańskiej naszego proboszcza ks. Adama Matuszewskiego oraz Jego braci w Chrystusie, którzy 19 maja 1994 roku z rąk śp. J.E księdza biskupa Jana Bernarda Szlagi przyjęli święcenia.

Gospodarz miejsca, ksiądz proboszcz serdecznie powitał wspólnotę kapłanów.

Przedstawiciele naszej parafii wręczyli kwiaty, dziękując za posługę wobec Kościoła i za dar kapłaństwa.

Sakrament kapłaństwa otrzymało 19 lat temu 17 diakonów, z których dzisiejszą Eucharystię dziękczynną sprawowało dziewięciu księży. Jednym z Jubilatów był ksiądz biskup pomocniczy Wiesław Śmigiel – główny celebrans uroczystości. Obecny z kapłanami przy ołtarzu był ksiądz infułat Tadeusz Brzeziński z Pelplina -opiekun seminarzystów rocznika 1994 w czasie ich formacji.

Obecny Biskup powiedział:” Bóg jest dawcą charyzmatów. Obdarzył nas darem przepowiadania, roztropności zarządzania dobrami. Najpiękniejszym darem jest dar zaufania i wytrwania”.

W homilii nawiązując do Liturgii Słowa (Rdz.17,1-9) porównał nasze zachowanie do zachowań 99 letniego Abrahama, który zaśmiał się, gdy Bóg oznajmił mu, że 90 letnia żona Sara urodzi za rok syna. Członkowie wspólnoty w Kościele często reagują śmiechem na Dobrą Nowinę i śmieją się gdy słyszą Przykazania. Swoim zachowaniem niekiedy zabijają.

Małżonkowie Sara i Abraham przed spotkaniem z Bogiem próbowali po ludzku wykorzystać różne warianty, aby spełnić pragnienie otrzymania potomka i dziedzica. Bóg wykorzystał otwartość Abrahama, moment najmniej oczekiwany i pobłogosławił Sarze. My także winniśmy uczyć się zaufania Bogu..Przez sakrament Chrztu Świętego weszliśmy jak Abraham w przymierze z Bogiem, a później w sakrament kapłaństwa. Bóg zawsze jest wierny, to my łamiemy przymierze. Liturgia Słowa pokazuje nam, że Bóg spełnia obietnice stopniowo.”Oto słowo, które daje nadzieję”.

Nawiązując do czytanej Ewangelii (Łuk.17,8.1-4) ks. bp Wiesław Śmigiel powiedział:” Jezus schodząc z Góry Ośmiu Błogosławieństw jest lekarzem. To w wymiarze sakramentalnym uobecnia się poprzez posługę kapłana, jednocząc się i sprawując Mszę Świętą. Bóg wybrał właśnie nas do tej posługi. Nie zniechęcajmy się, słysząc śmiech i krytykę. Słabości charakteru, pokusy winniśmy zwalczać modlitwą. Za modlitwę dzisiaj bardzo dziękujemy. To największy dar, gdy kapłan wie, że trwa modlitwa. Niech Bóg umacnia nas w zadaniach kapłańskich.”.

Ksiądz Adam Matuszewski na obrazku prymicyjnym w roku 1994 umieścił cytat chińskiego filozofa i myśliciela Lao tsy(VII/VI w. p.n.e.) „Jeśli wszedłeś na drogę, stajesz się drogą. Bądźcie zjednoczeni z drogą ci którzy nią stąpacie.”

Księdzu Proboszczowi i zebranym Kapłanom życzymy, aby żyjąc wśród nas w harmonii ze swoją „drogą” czuli się spełnieni, ponieważ Wasza droga ma sens istnienia.

Gromadząc się przy Ołtarzu Pana, pragniemy \podziękować Jedynemu Bogu za dar Waszego Kapłaństwa. Życzymy, aby ROK Wiary umacniał w Was miłość do Chrystusa, a Wasza posługa przybliżyła ludziom Boga.

[nggallery id=98]