17 Dni Społeczne Akcji Katolickiej

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 Mszą św., która odbyła się w kaplicy Collegium Marianum w Pelplinie. Przed kaplicą uformował się orszak, w którym uczestniczył zaproszony Ks. biskup diecezjalny Ryszard Kasyna, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej ks. kanonik Andrzej Szopiński, ks. Wojciech Niemczewski, posługujący klerycy. Na czele kroczyły dwa poczty sztandarowe: w pierwszym, ze sztandarem diecezjalnym Akcji Katolickiej „nasz” Stanisław Kłosowski, w drugim nowy sztandar Oddziału Parafialnego ze Zblewa, który za chwilę został poświęcony.

Poinformowano nas o nowo powstałym Oddziale w Łubianie.

Głównym celebransem był Ks. Biskup Ordynariusz Ryszard Kasyna i on też wygłosił homilię nt. „Dialogu Boga z człowiekiem”. Było to rozważanie ściśle oparte na Ewangelii z dnia. „Okopanie drzewa”, o którym mowa była w Ewangelii to krew Jezusa. Słowa ks. Biskupa zmuszały do refleksji: jak ja korzystam z tej łaski. Było też nawiązanie do dzisiejszego czasu, do teraźniejszości.

Po Mszy św. przeszliśmy do sali wykładowej, gdzie pani Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Danuta Mikołajczak przypomniała, że to już 17 Dni Społeczne Akcji Katolickiej w naszej Diecezji, powitała honorowego gościa Ks. Biskupa, prelegentów, przedstawicieli mediów („Radio Głos” i „Pielgrzym”).

Pierwszym prelegentem był ks. dr Wojciech Niemczewski, który mówił o wierze dzisiejszego człowieka i o dialogu szeroko pojętym. Rozważał 3 zagadnienia:

– bezdroża w poszukiwaniu Boga;

– w jaki sposób zeszliśmy z drogi;

– problemy jakie nas blokują.

Jedną z przyczyn schodzenia na bezdroża jest zamęt w operowaniu pojęciami, inną zamykanie się w teraźniejszości (niechęć lub unikanie mówienia o wieczności). Jednym z przykładów: w liturgii posoborowej kapłani wierni zwróceni są ku sobie – tworząc zamknięte koło, dawniej kapłan zwrócony był ku krzyżowi, tabernakulum – otwarta przestrzeń. Jeszcze inna przyczyna schodzenia na bezdroża: duże zwracanie uwagi w historii na wyobraźnię – wybieram sobie to, co mi się podoba z różnych kierunków, religii, tworzenie komplikacji co często prowadzi do chaosu, człowiek zapomina o swoich korzeniach. Uwierzył, że rozum ludzki jest wszechmocny. Odrzuca logikę na rzecz paradoksów (kobieta mówi, że łono to jej ciało – może zrobić z nim co zechce itp.).

Ks. Wojciech poruszył też sprawę w trudności dialogu. Powołał się na nową książkę Terlikowskiego, gdzie autor mówi, że w kościele zamieniono świętość na duszpasterski profesjonalizm (to samo dotyczy ludzi świeckich).

Drugim prelegentem była pani prof. dr hab. Aneta Lewińska– językoznawca. Jej temat to „Dialog jako sposób poznawania drugiego człowieka i siebie”.

Oba wykłady uzupełniały się.

Następnie w kaplicy Collegium Marianum odbył się koncert młodzieżowy „Na cały Głos”.

Od początku do końca programu towarzyszyła nam skromna i serdeczna obecność ks. Biskupa.

[nggallery id=111]