XXIII Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie

XXIII Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie

PROGRAM

9:00-9:15        Wprowadzenie – Ks. Rektor WSD

Sesja I: prowadzenie ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann

09:30-09:45     Uwarunkowania polityczno-społeczno-kościelne życia i pracy Ks. Rektora Jerzego Buxakowskiego(ks. prof. dr hab. Jan Walkusz)

09:45-10:00    Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie za czasów ks. Jerzego Buxakowskiego (ks. dr Krzysztof Dalecki)

10:00-10:15     Model formacji podstawowej w ujęciu ks. J. Buxakowskiego (ks. dr Arkadiusz Drzycimski)

10:15-10:30    Dyskusja

10:30-11:00    Przerwa

Sesja II: prowadzenie Moderatorzy WSD

11:00-11:15    Ks. Jerzy Buxakowski – teolog w służbie odnowy liturgii (ks. dr Andrzej Megger)

11:15-11:30    Metoda teologiczna Pelplińskiego Dogmatyka (ks. dr Janusz Chyła)

11:30-11:45    Pasjonat rozwoju teologii rodziny i duszpasterstwa (ks. dr Sławomir Ałaszewski)

11:45-12:00    Dyskusja

12:00             Podsumowanie i zakończenie spotkania modlitwą