Intencje mszalne

Intencje mszalne

Poniedziałek 22.01.2018r.

godz.  6.30 – Waleskę Wałdoch w 100 rocznicę urodzin, jej męża Jana, za Konrada, Kazimierza,

Zytę, Teresę, Wiolettę oraz z rodzin Kosiedowskich i Wałdoch;

godz.  8.30 – rodziców: Jana i Agatę i zmarłych z rodziny;

godz.  8.30 – z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie,

opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i Piotra w 7 rocznicę ślubu;

godz.15.30 – Franciszka Basińskiego w rocz. śm. oraz zmarłych z rodzin Basińskich i Kasprzak;

godz.15.30 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Renaty i Jana

oraz ich dzieci z rodzinami;

Wtorek – 23.01.2018r.

godz.  6.30 – rodziców: Władysławę i Józefa i dziadków z obojga stron;

godz.  6.30 – Stefana Sporysz w 17 rocznicę śmierci, rodziców z obojga stron i rodzeństwo;

godz.  8.30 – wspólna za zmarłych;

godz.15.30 – Ireneusza Szczelina – intencja od Zakładu Pogrzebowego CARITAS;  

godz.15.30 – Edmunda Kiedrowicza w I rocznicę śmierci;

Środa – 24.01.2018r.

godz.  6.30 – Marię Michalak w rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny: Michalak

i Miszewskich;

godz.  8.30 – rodziców: Mariannę i Zygmunta Gackowskich;

godz.  8.30 – syna Sebastiana w dniu urodzin, Bogusławę, Eugeniusza, Tadeusza, Józefa,

Adama, Zbigniewa, Gertrudę i dusze w czyśćcu cierpiące;

godz.15.30 – Jana Konkolewskiego w 2 rocznicę śmierci i jego żonę Jadwigę;

godz.15.30 – Elżbietę i Antoniego, Annę i Wincentego, Zofię i Piotra;

godz.15.30 – Aleksandrę Bettcher z okazji urodzin;

Czwartek – 25.01.2018r.

godz.  6.30 – Gertrudę Kroplewską w dniu urodzin;

godz.  6.30 – rodziców z obojga stron, brata Jerzego, siostrę Helenę, Leona, Zbigniewa i Bożenę

godz.  8.30 – z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie,

opiekę Matki Bożej dla babci Heleny;

godz.  8.30 – Zofię Czapiewską w 10 rocznicę śmierci, męża Alojzego, syna Alojzego,

Bernarda, Marię i Teresę i zmarłych z rodziny;

godz.15.30 – męża Ryszarda w 11 rocznicę śmierci, rodziców i rodzeństwo z obojga stron;

godz.15.30 – dziadków i babcie z obojga stron i teścia Jana;

 

Piątek26.01.2018r.

godz.  6.30 – z podziękowaniem Panu Bogu za bezmiar otrzymanych w ciągu lat pracy łask, za spotkanych ludzi, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże opiekę matki Bożej na emeryturze;

godz.  6.30 – Jerzego Jażdżewskiego – intencja od uczestników pogrzebu;

godz.  8.30 – Józefa i Łucję w rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny;

godz.  8.30 – Elżbietę i Leona Jurkiewiczów;

godz.15.30 – Agnieszkę Karnowską w I rocznicę śmierci;

godz.15.30 – Olgę Dworakowską w 20 rocz. śmierci, jej męża Henryka oraz rodziców: Annę

i Zdzisława Kraszewskich i wszystkich zmarłych z obojga stron;

Sobota 27.01.2018r.

godz.  6.30 – Zytę i Józefa Lemańczyk w 3 rocznicę śmierci Zyty;

godz.  6.30 – z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie,

opiekę Matki Bożej, dary Ducha św. oraz w pewnej intencji dla Franciszka;

godz.  8.30 – Jadwigę i Marcina Masłoch, rodziców z obojga stron i dusze cierpiące;

godz.  8.30 – Monikę i Józefa Moch oraz zmarłych z obojga stron;

godz.14.00 – Msza św. dla niepełnosprawnych;

godz.18.30 – Stefana, Katarzynę Mięsikowskich, Martę, Roberta, Alfonsa, Jana, Halinę

Niemczyk;

godz.18.30 – Krystynę Bucław w dniu urodzin oraz rodziców z obojga stron i dusze w czyśćcu

cierpiące;

IV Niedziela Zwykła 28.01.2018r.

godz.  6.00 –ojca Bernarda w 40 rocznicę śmierci;

godz.  7.30 – za parafian;

godz.  7.30 – za Ojczyznę;

godz.  9.00 – syna Rafała i rodziców z obojga stron;

godz.  9.00 – Jadwigę Mrozek – Gliszczyńską w I rocznicę śmierci, męża Jana, rodziców

z obojga stron i rodzeństwa;

godz.10.30 – Zofię Łasińską w I rocz. śmierci, jej męża Bogusława i rodziców z obojga stron;

godz.10.30 – o błog. Boże i zdrowie opiekę Matki Bożej, dary Ducha św. dla Ani i Kalinki;

godz.12.00 – Gertrudę i Czesława Weltrowskich oraz Jadwigę Piątek;

godz.14.00 – Danielę Rokita w I rocznicę śmierci i jej męża Brunona;

godz.18.30 – o zdrowie i błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla wnuczki Agaty

w 18 rocznicę urodzin.