XX MARSZ DLA ŻYCIA

XX MARSZ DLA ŻYCIA

„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje” (Mk 9, 37). Pod takim hasłem, w Dzień Świętości Życia, czyli w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca br. odbył się w Chojnicach XX Marsz dla Życia. Został on zorganizowany przez Akcję Katolicką przy parafii Matki Bożej Królowej Polski.
Po powitaniu zebranych i odczytaniu przez ks. proboszcza listu Księdza Biskupa Diecezjalnego do uczestników Marszu, o godz. 16.00 wysłuchaliśmy świadectwa naszych gości, państwa Anny i Piotra Jakubków. Opowiedzieli oni historię przebiegu ciąży, która od początkowej fazy nie rozwijała się prawidłowo. Podczas kolejnych diagnoz lekarze stwierdzali głębokie wady dziecka, wysokie prawdopodobieństwo śmierci lub niepełnosprawność po urodzeniu. Anna i Piotr jako ludzie wierzący rozpoczęli z głęboką wiarą szturm do nieba przez pielgrzymkę do Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie i wstawiennictwo bł. ks. Michaela McGivney’a, założyciela Rycerzy Kolumba. Ku ogromnemu zaskoczeniu lekarzy chłopczyk urodził się zdrowy. Wzruszeni rodzice – którzy byli gotowi przyjąć także dziecko z niepełnosprawnościami – dzielili się z nami ogromem przeżyć, z których cały czas emanowała głęboka wiara i nadzieja pokładane w Bożej pomocy. Mały bohater wraz ze starszym bratem są wielką pociechą rodziców.
Następnie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem przepraszaliśmy Pana Boga za grzechy przeciwko ludzkiemu życiu i prosiliśmy o wybaczenie. Modliliśmy się, aby w naszej Ojczyźnie, ale również na całym świecie życie było chronione od chwili poczęcia do naturalnej śmierci, aby zaprzestano procedur in vito, pseudomedycznych eksperymentów i skracania życia przez eutanazję. Duchową Adopcję Dziecka Poczętego podjęło bardzo wielu uczestników Marszu. Ta forma pomocy połączona z zaangażowaniem na pro-life i pomocą materialną choćby Fundacji Małych Stópek niesie pomoc wielu matkom, ojcom i samym dzieciom, których życie jest zagrożone.
Po zakończeniu nabożeństwa przeszliśmy ulicami miasta do kościoła pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny na Mszę świętą odpustową. W modlitewnym marszu uczestniczyły sto pięćdziesiąt cztery osoby. Oprócz Chojniczan, byli także obrońcy życia z innych miejscowości.
Nie wolno nam ustawać w zmaganiach o każde poczęte dziecko. Opierając się na prawdziwej medycznej wiedzy musimy udowadniać jakim cudem jest życie każdego człowieka. Ks. bp. Ryszard Kasyna napisał do nas: „Niech Wasz zapał, radość i chrześcijański entuzjazm pociągają również i innych do zaangażowania się i obrony prawdziwie Bożej sprawy, jaką jest prawda o nienaruszalności i świętości ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, oraz troska o piękny i szlachetny kształt naszych rodzin”.
Zapatrzeni w największego z Polaków św. Jana Pawła II, zasłuchani w treść Ślubów Jasnogórskich bł. prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego, wdzięczni położnej z Auschwitz Słudze Bożej Stanisławie Leszczyńskiej i wielu innym obrońcom życia, przyrzekamy bronić życia każdego człowieka. Nasz modlitewny marsz, czyli gorąca modlitwa musi trwać nieustannie, aż ustąpi wszelkie zło zagrażające ludzkiemu istnieniu i wyłącznym Panem ludzkiego życia uznany zostanie Bóg wszechmogący. Tak nam dopomóż Bóg.
j.k.