XV Dzień Papieski

11 października br. w całym kraju po raz piętnasty obchodziliśmy Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny” Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” upamiętnia pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie i wspieranie określonych przesięwzięć,głównie w dziedzinie edukacji i kultury.Przeprowadzono przed wejściem do kościoła zbiórkę pieniężną na ten cel.

Na początku Mszy Świętej ks proboszcz Adam Matuszewski powiedział: ” W spotkaniu z Chrystusem Kościół jako Wspólnota , w Słowie Bożym uświadamia nam skarb, jakim jest przeżywanie 37 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża.Święty J.P.II patronuje nam w dniu dzisiejszym.To On powtarzał,że nie każde pokolenie, tak jak nasze ,może śledzić tak ważne i dynamiczne wydarzenia we współczesnym świecie.”

W głoszonej homilii ks.wikariusz Sławomir Kulczyk nawiązał do Ewangelii (Mk. 10,17-30).

W naszym pokoleniu razem ze Świętym Janem Pawłem II szukaliśmy odpowiedzi w Słowie Bożym.To On mówił nam ,jak uwolnić się od uzależnienia się od dóbr doczesnych. Jesteśmy Bogu wdzięczni za Jego świętość. Mamy świadomość,że umocnieni wiarą,nadzieją i miłością dązymy do świętości.Zadajmy sobie pytanie, czy przestrzeganie Dekalogu wystarczy do osiągnięcia świętości? Czy jak „ewangeliczny Młodzieniec” oczekujemy od Jezusa Chrystusa aprobaty, że nasza konsumpcja życia jest poprawna? Czy oczekujemy na akceptację swoich zachowań ? Święty Jan Paweł II stawiał nam wymagania, takie same jak Chrystus.Wskazywał jakie niebezpieczeństwo kryje się w materialiżmie?Trwajmy w nieustannym dialogu z Chrystusem.Nie zagłuszajmy sumienia.”

Na zakończenie Eucharystii ks. Proboszcz przypomniał nam,że w naszym kościele mamy „relikwie krwi” Świętego Jana Pawła II,które oznaczają miłość i służbę.

Zachęcił zebranych do wsparcia dzisiejszego dzieła modlitwą i ofiarą.Święty Jan Paweł II nauczył nas kochać .Trwajmy w tej nauce.Pomózmy budować żywy pomik Świętego Jana Pawła II.

A.M.