Wizytacja

Wizytacja

Każda parafia, co pięć lat, wizytowania jest przez Księdza Biskupa. Wydarzenie to poprzedza przyjazd komisji, której zadaniem jest sprawdzenie funkcjonowania parafii w zakresie duszpasterskim, prawnym i ekonomicznym. Naszą parafię wizytować miał ksiądz biskup pomocniczy Diecezji Pelplińskiej Arkadiusz Okroj w czerwcu br. Z uwagi na ograniczenia spowodowane koronawirusem wizytacja została przełożona na 30 października. Niestety z powodu kwarantanny, nie wszystkie miejsca i osoby, których odwiedzenie przez Księdza Biskupa było zaplanowane mogło zostać zrealizowane. Rozmowy telefoniczne, wspólna modlitwa i błogosławieństwo musiały wystarczyć. Oczywiście zostały też złożone deklaracje gotowości spotkań w późniejszych terminach.

Po złożeniu wizyty w biurze parafialnym, odbytych spotkaniach z kapłanami oraz Radą Duszpasterską i Ekonomiczną, nadszedł czas na sprawowanie dwóch Mszy świętych. Pierwsza z nich, przy udziale przedstawicieli wspólnot i grup działających w parafii, była koncelebrowana w małym kościele. Pięknie się złożyło, że w 25. rocznicę poświęcenie kościoła został poświęcony nowy ołtarz kamienny oraz ambona i pobłogosławiona granitowa posadzka. W homilii usłyszeliśmy nawiązanie do Ewangelii, w której Pan Jezus troszczy się o czystość świątyni. Świątynią jest nie tylko przestrzeń gromadzenia się Kościoła na modlitwie, ale także człowiek. Ksiądz Biskup mówił o wielkim Skarbie jakim jest Eucharystia – znak „szalonej” Bożej miłości. Stwierdził także: „Dzisiaj święcimy ołtarz, który jest sercem świątyni oraz ambonę – miejsce głoszenia Słowa Bożego. To zwieńczenie trwających od kilku lat prac remontowych, jak mówicie małego kościoła. Ich początkiem było zainstalowanie podłogowego ogrzewania z wykorzystaniem odwiertów i pomp ciepła, następnie odnowienie całej świątyni, wymiana głośników, oświetlenia pod chórem, położenie w ubiegłym roku kamiennej posadzki w prezbiterium, a w tym roku w pozostałej części kościoła. Warto w tym momencie wspomnieć śp. ks. prał. Aleksandra Kłosa, który jak ojciec dodawał odwagi i inspirował obecnego proboszcza do podejmowania tych wyzwań. Kościół, który służy wam jako miejsce sprawowania liturgii w dni powszednie, w tym roku w związku z koronawirusem stał się bardziej kaplicą adoracji Najświętszego Sakramentu. Zachęcam wszystkie wspólnoty waszej parafii, których jest kilkanaście oraz każdego parafianina do trwania na modlitwie w intencji Kościoła, jego pasterzy, ojczyzny i powołań do kapłaństwa oraz życia konsekrowanego i misyjnego”.

Po zakończeniu liturgii, odbył się druga Msza święta. W dużym kościele 75. młodych dziewcząt i chłopców z naszej parafii przyjęło sakrament bierzmowania. Parafialny wieczornik stał się dla nich miejscem umocnienia wiary, nadziei i miłości. Jak bardzo młodym ludziom potrzeba tych darów, ukazują nam znaki czasu. Ksiądz Biskup wezwał kandydatów do bierzmowania do składania odważnego świadectwa przynależności do Chrystusa i Kościoła.

Wizytacja parafialna jest okazją do dokonania podsumowań minionego czasu i wyznaczania celów na przyszłość. Aktualnie trudny czas uczy nas pokory wobec wszystkiego, co przynoszą kolejne dni, ale też ufności pokładanej w Bożej Opatrzności.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przyjęcia Księdza Biskupa oraz są zatroskani o duchowy i materialny stan naszej parafii.

Bóg zapłać

ks. Janusz Chyła, proboszcz