WIELKA POKUTA

WIELKA POKUTA

15 października na Jasnej Górze miała miejsce Wielka Pokuta – potężna modlitwa przebłagalna za grzechy całego narodu polskiego. Zgromadziła ona wielkie rzesze Polaków w liczbie ok 200 tys. Motto Wielkiej Pokuty zostało zaczerpnięte z pism św. siostry Faustyny i brzmiało: „konfesjonał jest trybunałem Bożego Miłosierdzia”. U stóp Królowej Polski zgromadzili się Polacy różnych stanów i wieku, by wypraszać dla narodu przebaczenie, burzyć mury zła i grzechu budowane przez pokolenia w naszej ojczyźnie.

W pierwszej części – uwielbieniowej ojcowie Antonello Cadeddu i Henrique Porcu rozwinęli znaczenie słowa „Amen”. Mamy mówić Bogu tak – teraz, a nie wczoraj czy jutro.

Po koronce do Miłosierdzia Bożego głos zabrał egzorcysta ks. Piotr Glas, który w konferencji podkreślał, że pokuta i przebłaganie są nieodzownym warunkiem otrzymania Bożego Miłosierdzia. Trzeba Boga przebłagać za grzechy ludzkości, próbować zmienić swoje życie, kierując się mądrością, roztropnością i dobrym rozeznaniem. Prawdziwe nawrócenie to głód Boga.

W czasie Eucharystii homilię wygłosił abp Stanisław Gądecki. W swoim słowie tłumaczył rolę pokuty, która musi wypływać z miłości do Boga a nie z lęku. Wyjaśnił również różnicę między  pokutą indywidualną a wspólnotową. Grzech osoby indywidualnej osłabia całe społeczeństwo, a jego skutki niszczą więzy wspólnot, grup, stając się grzechem społecznym. Wszyscy razem powinniśmy pokutować za zło społeczne i modlić się o chęć pokuty wśród ludzi.

Po Mszy świętej na wałach pojawiła się procesja z wielką monstrancją, niesioną przez kapłanów. Wszyscy zgromadzeni zapalili świece i w ciszy uczestniczyli w modlitwie pokutnej ułożonej i prowadzonej przez ks. Piotra Glasa. Przepraszaliśmy za całe zło ostatnich stuleci popełnione przez naród polski. Ufamy, że Bóg słyszał naszą modlitwę i bicie tysięcy serc, które w duchu wyrażały skruchę i postanawiały poprawę.

Wierzę, że modlitwa ta przyniesie owoce przemiany w naszym narodzie a Wielka Pokuta przyczyni się do umocnienia wiary.

Maria Tysler