Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP

W poniedziałek 19.03 będziemy obchodzili Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP.Jest to dzień modlitw za mężczyzn i ojców oraz ich misję w Kościele, rodzinach i świecie. Zapraszamy chętnych na wspólną modlitwę do głównego kościoła na Mszę św. o godz.8.30 i 18.30.

Rola ojca w dzisiejszych czasach jest szczególnie trudna do spełnienia, gdyż burzone są wszelkie autorytety, a przecież najważniejszą karierą dla mężczyzny jest bycie Ojcem. Nie chodzi tylko o ojcostwo w sensie cielesnym ale przede wszystkim duchowym. Ojciec powinien umieć oddać się do dyspozycji rodziny i dzieci, służyć im i być za nie odpowiedzialnym.Tylko ojciec odpowiedzialny nauczy odpowiedzialności swoje dzieci. Autorytet ojca nie jest jego przywilejem, ale służbą.

Bezinteresowna miłość ojca jest zwierciadłem bezinteresownej miłości Boga Ojca. Dzięki niej ojciec staje się dla dziecka drogowskazem do Boga. W poniedziałek, o czytelność tego drogowskazu, szczególnie będziemy się modlić… Zapraszamy!!!