UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA

3 maja był dniem szczególnym dla naszej parafii. Jak każdego roku obchodziliśmy odpust parafialny oraz rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczysta Msza święta w intencji parafii, a także modlitwa za ojczyznę, powiat i miasto rozpoczęła się o godz. 12.00. Zebranych powitał ks. proboszcz Janusz Chyła. Obecni byli księża proboszczowie z chojnickiego dekanatu, przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe, mieszkańcy naszej parafii oraz goście.

Eucharystii przewodniczył ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna. W głoszonej homilii przypomniał, że 3 maja mija 228 lat od uchwalenia Konstytucji w 1791 roku, która była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją. Także tego dnia, przywołujemy w pamięci złożone w 1656 roku Śluby Zawierzenia, kiedy to w lwowskiej katedrze, przed obrazem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz ogłosił Maryję Królową Korony Polski.

W odczytanej Ewangelii (J 19,25-27), słowa Jezusa z krzyża: „Niewiasto, oto Syn twój”, „Oto Matka twoja” są skierowane nie tylko do Kościoła powszechnego, ale do każdego z nas indywidualnie. Maryja była z Jezusem do końca, a także później z apostołami w Wieczerniku. Tak i my mamy trwać przy Jezusie bez względu na okoliczności, nasze serca muszą być otwarte na miłość Bożą.

Na zakończenie Mszy świętej odnowiliśmy Śluby Jasnogórskie.