Uroczystość Chrystusa Króla

Uroczystość Chrystusa Króla

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata do liturgii wprowadził – na zakończenie roku jubileuszowego – papież Pius XI encykliką ,,Quas Primas” z dnia 11 grudnia 1925 roku. Papież ten w szczególny sposób zauważył potrzebę strukturalnego zjednoczenia ludzi świeckich z Urzędem Nauczycielskim Kościoła i udziału w jego misji. Jemu zawdzięczamy rozwój Akcji Katolickiej. Z woli Piusa XI pięć lat później powołano Akcję Katolicką w Polsce. W uroczystość Jezusa Chrystusa Akcja Katolicka obchodzi święto patronalne.

W niedzielę 24 listopada, Msza święta o godzinie 7.30, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz, asystent Akcji Katolickiej w naszej Parafii, miała wyjątkowo uroczystą oprawę. Oprócz Akcji Katolickiej, swoje dziękczynienie i zawierzenie świętej Cecylii, patronce chórów i śpiewu liturgicznego, przeżywał parafialny chór CONSONO. A także, już tradycyjnie, w ostatnią niedzielę miesiąca modliliśmy się za naszą Ojczyznę.

Te trzy, tak bardzo ważne wydarzenia, połączył w swej homilii ksiądz Proboszcz wskazując na wiodącego nas przez dzieje wyjątkowego Króla, który włada naszymi duszami, nie posiada insygni królewskich, a którego tronem jest krzyż. Przypomniał  też,  wyjątkową postać wpisaną w najnowsze dzieje Polski, oczekującego na beatyfikację (7 czerwca 2020 roku) Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego ponadczasowa nauczanie przepojone jest miłością do Chrystusa, Ojczyzny i człowieka. Prymas Tysiąclecia wiedział, że jesteśmy narodem, którego historii bez Chrystusa zrozumieć nie można, i którego byt bez Chrystusa jest niemożliwy.

Pamiętamy dzień 19 listopada 2016 roku, kiedy jako Polacy w Łagiewnickim Sanktuarium złożyliśmy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Na zakończenie Mszy świętej wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu, Akt ten w naszej świątyni ponowiliśmy.

Na Mszę świętą, ze swoim sztandarem, odświętnie ubrani przybyli także Rycerze Kolumba.

Jesteśmy świadomi, że współczesne czasy domagają się od nas – uczniów Chrystusa – wiarygodności i jednoznacznego świadectwa chrześcijańskiego życia.

Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat!

j.k.