Tydzień Biblijny

W najbliższą niedzielę (22 kwietnia 2012 r.) rozpoczynamy Tydzień Biblijny. To doskonała okazja aby dokonać intronizacji księgi Pisma Św. w naszych domach. Może trzeba będzie poszukać Pisma Św., może wyjąć z szuflady… Połóżmy Biblię w naszym domu na widocznym miejscu, tak aby nam ,,przeszkadzała”. W naszej parafii podczas każdej Mszy Św. wieczornej, przez cały tydzień, będą miały miejsce katechezy mające na celu pogłębienie naszej więzi z KSIĘGĄ ŻYCIA. Słowo Boże jest podporą i siłą dla wszystkich członków Kościoła.Jest pokarmem dla duszy oraz czystym i stałym źródłem życia duchowego.Przez lekturę Pisma Św. poznajemy Chrystusa, dlatego ,,nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa” (św. Hieronim).