Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego

W Wielki Czwartek rozpoczęliśmy przeżywanie Triduum Paschalnego. W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej wspominaliśmy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Przed rozpoczynają-cą się Mszą Świętą przedstawiciele wszystkich wspólnot działających w naszej parafii, podziękowali kapłanom za dar kapłaństwa .Po homilii,na pamiątkę wydarzenia w Wieczerniku, kiedy Jezus umył uczniom nogi,tak samo w postawie sługi proboszcz ks A.Matuszewski umył nogi dwunastu ministrantom. Przypomniało to wiernym,że wszelkie powodzenie w Kościele powinno odbywać się w duchu służby bliźniemu. Na zakończenie uroczystości Ciało Chrystusa przeniesiono do „ołtarza przechowania” – ciemnicy, gdzie wierni do godz. 23.00 czuwali z Chrystusem, wspomi-nając samotną modlitwę w Ogrójcu. W Wielki Piątek uczestniczyliśmy w najważniejszych obrzędach tego dnia – Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i Obrzędzie Komunii. Po zakończeniu Liturgii przeniesiono Najświętszy Sakrament w białym welonie,symbolizujący całun,w którym owinięto zdjęte z krzyża Ciało Chrystusa. O godz.20.30 mieszkańcy i kapłani chojnickich parafii wraz z autorem tegorocznych rozważań „Drogi Krzyżowej w Roku Miłosierdzia” – biskupem archidiecezji gdańskiej ks.bp. Wiesławem Szlachetką wyruszyli spod naszego kościoła we wspólną drogę krzyżową ulicami naszego miasta. W Wielką Sobotę o godz.21.00 zgromadziliśmy się w kościele na Liturgii Wigilii Paschalnej. Oprócz rozbudowanej Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej przeżywaliśmy Liturgię Światła i Liturgię Chrzcielną. Na zakończenie obrzędów, w procesji rezurekcyjnej, my chrześcijanie ogłosiliśmy całemu światu radosną wieść „śmierć została pokonana,zwyciężyła Miłość”.JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ. Na koniec zaśpiewaliśmy pieśń „Królowo Niebieska,wesel się,Chrystus,któregoś nosiła Zmartwychwstał. Alleluja. W czasie Triduum Paschalnego homilie głosił proboszcz ks. Adam Matuszewski. Tematem rozważań były ostatnie słowa Jezusa z krzyża „Wykonało się”(J.19,30).W chwili śmierci Jezusa na krzyżu wypełniły się Pisma Starego Testamentu. Abel złożył dar z życia i krwi. Ten przejaw wiary sprawił ,że ofiara Abla spodobała się Bogu.(Rdz.4,4). W Księdze Rodzaju (14,18-19) w spotkaniu Abrahama z Melchizedekiem ,król Szalemu wyniósł chleb i wino,a przecież był kapłanem Boga Najwyższego,tak jak Jezus. Abraham był gotowy oddać na całopalenie swego syna Izaaka.(Rdz.22) Chociaż nie doszło do złożenia go w ofierze, owa sytuacja stała się pierwowzorem tego,co w końcu miał uczynić Bóg,który wydał swego Syna na największą ofiarę w dziejach Objawienia.(J.3,16). Proroctwa Starego Testamentu (Iz.7,14.) zrealizowały się w Synu Bożym. Bóg zwyciężył i dzięki Jego łasce i naszej pracy, my także zwyciężymy.

Alleluja.