RYCERZE KOLUMBA

RYCERZE KOLUMBA

We wtorek 6 grudnia rozpoczęli w naszej parafii działalność Rycerze Kolumba, którzy są największą na świecie wspólnotą katolickich mężczyzn i ich rodzin, skupionych wokół idei miłosierdzia, jedności, braterstwa i patriotyzmu.

Więcej informacji o Rycerzach można znaleźć na stronie internetowej www.RycerzeKolumba.com

Zapraszamy w nasze szeregi kolejnych panów.